Wizualizacja działek na mapach Geoportalu dostępna na Platformie eRolnik!

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

22 października Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wzbogacił uruchomioną na eRolnik usługę – Działki Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o wizualizację działek na mapach Geoportalu. Usługa powstała w ramach inicjatywy „Więcej ziemi dla rolników”.

  • Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, Michał Wiśniewski podkreśla, że ta funkcjonalność ułatwi rolnikom przegląd Zasobu WRSP.
  • „Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi.


Celem utworzenia i rozbudowy Platformy eRolnik jest uproszczenie sposobu załatwiania spraw urzędowych oraz zapewnienie miejsca wspólnej komunikacji wszystkich zainteresowanych grup. Nowe funkcjonalności eRolnika wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników i producentów rolnych.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, Michał Wiśniewski

„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW. W ramach inicjatywy zrealizowano kolejny etap prac, poszerzając przeglądarkę o nową funkcjonalność – o wizualizację działek na mapach Geoportalu.

Więcej ziemi dla rolników to jeden z elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa, który zapowiadał premier Mateusz Morawiecki.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Puda