Konferencja „ESG a wyzwania zrównoważonego rozwoju”

Do Wydarzenia pozostało

  
Realizacja paneli I i II konferencji „ESG a wyzwania zrównoważonego rozwoju została sfinansowana z programu PROO 1A

O wydarzeniu

Celem konferencji będzie podjęcie eksperckiej dyskusji na temat transformacji działalności biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości ESG oraz opracowania strategii dekarbonizacyjnych. Będzie to idealna okazja dla uczestników, aby zdobyć wiedzę na temat zarządzania czynnikami ESG w swoich firmach, zgodnie z najnowszym unijnym prawodawstwem, oraz utrzymać konkurencyjną pozycję na nowym, zrównoważonym rynku.
Kluczowym wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne, aby sprostać poważnym transformacyjnym wyzwaniom. Zmiany klimatyczne oraz ryzyko regulacyjne wynikające z prawodawstwa unijnego, takiego jak Dyrektywa CSRD, CSDDD, SFDR i rozporządzenia o Taksonomii UE, stawiają przed biznesem zadanie adaptacji do modelu rozwoju zrównoważonego.

Panele dyskusyjne

Konferencja „ESG a wyzwania zrównoważonego rozwoju” rozpocznie się o godzinie 11:00. Składać się ona będzie z dwóch paneli dyskusyjnych, z przerwą kawową w pomiędzy nimi. Poniżej zawieramy rozpis paneli wraz z uczestniczącymi w nich znakomitymi prelegentami.

Panel I: Sprawozdawczość ESG – strategia dekarbonizacyjna oraz
raportowanie danych niefinansowych i finansowych z nią związanych

  • Wiktor Gawłowicz – Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Regulacji w Komisji Nadzoru Finansowego
  • Filip Gorczyca – Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
  • Dominik Januszewski – Head of Strategic Consulting, CEE Sustainability Consulting Leader w JLL
  • Jakub Szczepaniak – Manager działu Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) w EY Polska
  • Damian Ziąber – Rzecznik Prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Moderator)

Przerwa lunchowa (30 minut)


Panel II: Mitygowanie ryzyka ESG – jak zmodyfikować procesy biznesowe
aby były zrównoważone, zgodnie z Taksonomią UE?

  • Jakub Frejlich – Dyrektor w Strategic Consulting w JLL
  • Teresa Grabowska – TG Doradztwo i Zarządzanie
  • Radosław Pela – PK Green Commodities
  • Damian Ziąber – Rzecznik Prasowy UFG (Moderator)

Termin:

27 listopada 2023, godz. 11:00

Miejsce:

Sala Amethyst, w biurowcu Central Point na ul. Marszałkowskiej 107, w Warszawie.

Uczestnicy Konferencji

Damian Ziąber

Damian Ziąber

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ekspert ds. komunikacji z doświadczeniem w opracowywaniu i realizacji zintegrowanych działań komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych). Rzecznik klientów, prelegent i wykładowca. 

Teresa Grabowska

Teresa Grabowska

TG Doradztwo i Zarządzanie

Menedżer z 40 letnim doświadczeniem i 20 letnim stażem pracy na rynku finansowym. Ekspert z zakresu doradztwa, audytu i dokumentacji, analizy ryzyka oraz szkolenia z zakresu przepisów rozporządzenia RODO i nowych technologii, ochrony sygnalistów oraz tematyki zrównoważonego rozwoju, wskaźników ESG i raportowania niefinansowego.

Radosław Pela

Radosław Pela

PK Green Commodities

Założyciel i zarządzający funduszem PK Green Commodities FIZ, skoncentrowanym na surowcach krytycznych dla transformacji energetycznej.

Jakub Frejlich

Jakub Frejlich

JLL Polska

Od 2022 roku związany z JLL Polska. Dyrektor ds. ESG w dziale Doradztwa Strategicznego w JLL. Odpowiedzialny za budowę strategii zrównoważonego rozwoju i ESG dla firm z sektora nieruchomości i sektora finansowego. Bogate doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich spółki giełdowej, relacjach
inwestorskich, rynku kapitałowym oraz w raportowaniu ESG.

Jakub Szczepaniak

Jakub Szczepaniak

Manager w EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS)

Manager EY w dziale Climate Change and Sustainability Services (EY CCaSS), biegły rewident. Na co dzień zajmuje się tematyką ESG. Prowadzi projekty związane z weryfikacją danych niefinansowych oraz doradcze dotyczące raportowania ESG. Jest współautorem publikacji oraz artykułów związanych z raportowaniem niefinansowym i ESG.  Jakub posiada także ponad trzynastoletnie doświadczenie w audytowaniu sprawozdań finansowych i usługach doradczych z zakresu księgowości, finansów i procesów oraz zarządzaniu projektami z obszaru nadużyć gospodarczych.

Filip Gorczyca

Filip Gorczyca

Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek CCC, Ferro, Develia, Artifex Mundi oraz VanKing. Przewodniczący Komitetu Audytu w CCC i Develia. W latach 2020-2021 był również Członkiem Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Money Makers TFI.  W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku.  W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School (2016) oraz Singularity University (2019) oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Dominik Januszewski

Dominik Januszewski

JLL Polska

Jest doświadczonym menadżerem, ekspertem w dziedzinie zarządzania
i finansów. Przez ponad 25 lat pracował w firmach Ernst&Young oraz Arthur Andersen. W latach 2005-2019 był Partnerem w Ernst&Young odpowiadającym za projekty doradztwa biznesowego, doradztwa transakcyjnego, projekty prywatyzacyjne, jak również badanie sprawozdań finansowych i inwestorskich, rynku kapitałowym oraz w raportowaniu ESG.

Wiktor Gawłowicz

Wiktor Gawłowicz

 Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Regulacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Jest Starszym Specjalistą w Departamencie Rozwoju Regulacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w swojej pracy jest zaangażowany m.in. w projekty obejmujące rozwój regulacji z obszaru zrównoważonych finansów. W latach 2021-2023 był związany z kancelarią act BSWW legal & tax. Wcześniej pracował w charakterze konsultanta m.in. dla KPMG i Deloitte.
 
Jest doktorantem szkoły doktorskiej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, w obszarze nauk prawnych. Jego dysertacja doktorska podejmuje m.in. tematykę tokenizacji instrumentów finansowych. Dyplom ukończenia studiów prawniczych uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.   

Organizatorzy

Wspierają nas

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Honorowy

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Medialni

Galeria (tak było 21 października 2022 roku)

Konferencja ESG „Rynek kapitałowy i publiczny”, która odbyła się na Sali Notowań GPW w Warszawie.

Formularz rejestracyjny

Brak aktualnych wydarzeń.