O nas

Kim jesteśmy?

GreenLab jest platformą zrzeszającą partnerów społecznych (przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe), którzy wspólnie chcą walczyć o zeroemisyjną, czystą, sprawiedliwą i zrównoważoną gospodarkę dla nas i przyszłych pokoleń.

Wspomagamy naszych partnerów poprzez dostarczanie narzędzi i wiedzy na temat wyzwań związanych z zieloną transformacją, a także poprzez monitorowanie i analizowanie emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, CFC, N2O).

Zeroemisyjność do 2050

Wierzymy w to, że poprzez wspólne działanie i zaangażowanie całego społeczeństwa będziemy w stanie wszyscy uniknąć i zaadoptować się do największych ryzyk, związanych z globalnym ociepleniem.

Naszym celem jest zidentyfikowanie  i agregowanie danych na temat emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce, żeby aktywnie wspierać naszych partnerów w redukcji ich emisji. W ten sposób przyczyniamy się do osiągnięcia celu zero emisyjności gazów cieplarnianych do 2050 roku. 

Sprawiedliwa transformacja

Misją naszego think tanku jest opisywanie i monitoring działalności władz publicznych na rzecz zabezpieczenia praw pracowniczych i dostępu do środków do życia w obliczu zielonej transformacji polskiej gospodarki. 

ESG

Analizujemy polskie i europejskie regulacje dotyczące ram i standardów raportowania informacji dot. zrównoważonego rozwoju (ESG). Naszym celem będzie monitoring dynamicznie rozwijającego się obszaru sprawozdawczości niefinansowej, a także tworzenie rekomendacji, komentarzy i praktycznych podręczników implementacji związanych z tą kwestią przepisów prawa.

Edukacja ekologiczna

Tworzymy skierowane do społeczeństwa kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski w obszarze ochrony klimatu i środowiska, a także odnawialnych źródeł energii.

Zrównoważone rolnictwo

Analizujemy wpływ zielonej transformacji na poszczególne branże polskiej gospodarki. W orbicie naszego szczególnego zainteresowania znajduje się ochrona polskiego rolnictwa. Będziemy analizować i opisywać modele dojścia do w pełni zrównoważonej gospodarki rolnej, opartej o gospodarstwa rodzinne, której długoterminowe cele spowodują dalsze zwiększenie produktywności.