Konferencja „Labour Law Research Network 6 (LLRN 6)”

Realizacja techniczna, nagraniowa oraz wizualna sesji otwarcia oraz paneli: 1) Green and Social/CSR, 2) Green labour law-fight against climate change oraz 3) General labour law-transitions została sfinansowana ze środków programu PROO 1A na lata 2018-2030

Fundacja GreenLab jest dumna z bycia partnerem prestiżowej konferencji LLRN6 Poland. W ramach naszego zaangażowania, wsparliśmy finansowo panele dyskusyjne poświęcone kluczowym zagadnieniom zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Konferencja skupia się na ważnych aspektach prawnych dotyczących pracy i środowiska, w tym na zmianach klimatycznych i ochronie bioróżnorodności. Fundacja GreenLab, zgodnie ze swoją misją promowania zrównoważonego rozwoju, jest zaszczyciła się możliwością wspierania dialogu na temat tych kluczowych wyzwań naszych czasów. Z uwagi na jej międzynarodowy wymiar, językiem konferencji był język angielski.

Wkład Fundacji GreenLab

Sesja rozpoczęcia konferencji, która odbyła się o godzinie 15:00, obejmowała ceremonię otwarcia z przemówieniami powitalnymi od: Izabeli Florczak, Marty Otto oraz Piotra Grzebyka z Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, Prof. Tonii Novitz, Przewodniczącej Komitetu Sterującego LLRN, Prof. Alojzego Nowaka, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Łukasza Korporowicza, Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS (wideo).

Następnie odbyła się prezentacja Nagrody Boba Hepple’a za Wybitne Osiągnięcia w Prawie Pracy, z przypomnieniem laureatów z 2021 roku – Matthew Finkina i Moniki Schlachter oraz edycji 2023 – Adelle Blackett i Janice Bellace, oraz wspomnienie kolegów przez Guya Davidova.

Sesję zakończył panel plenarny pod przewodnictwem Tonii Novitz z udziałem Aelima Yuna z Korean Institute of Workers’ Rights, Roberto da Silva Fragale Filho z Universidade Federal Fluminense (UFF), Ruth Dukes z Uniwersytetu w Glasgow i Marco Rocca z Uniwersytetu w Strasburgu.

Dzięki finansowaniu z programu PROO 1A powstać mogły m.in. następujące panele:

1. Panel Session: Green and social/CSR

Chair: Beryl ter Haar (University of Warsaw, Poland)

Putting Environmental and Climate Change Litigation to Work for Labour Rights Due Diligence

Zuzanna Muskat-Gorska (International Trade Union Confederation /KU Leuven, Belgium) The international regulation of labour and the environment: one journey or worlds apart? 

M.A.N. (Matthijs) van Schadewijk (Radboud University, Netherlands)
The ESG revolution over industrial relations: what role for Trade Unions?

Barbara de Mozzi, Davide Tardivo (Padova University, Italy)
How could a legal obligation on organisations to conduct Labour Law Due Diligence be implemented in the United Kingdom?

Jamie Atkinson (Manchester Metropolitan University)

2. Panel Session: Green labour law-fight against climate change’ 

Chair: Ania Zbyszewska (Carleton University, Canada)

Employees as actors in the fight against climate change in the Spanish law

Martín-Pozuelo López, Ángela (University of Valencia, Spain)
The organization of times as a tool for social and environmental rebalancing


Mariagrazia Militello (University of Catania, Italy)
Employees’ Co-determination, Participation, and Influence on Environmental Issues


Anette Hemmingby (BI Norwegian Business School, Norway)
Workers’ Environmental Rights under EU Law
Kalina Arabadjieva (European Trade Union Institute, Belgium), Paolo Tomassetti (University of Milan, Italy)

3. Panel Session: General labour law-transitions 

Chair: Beryl ter Haar (University of Warsaw, Poland)

Silent tensions between green and digital transitions: their impact on labour

Tonia Novitz (University of Bristol, UK),
Just transition and the temporal prescriptiveness of climate responsibility


Frances Flanagan (University of Sydney, Australia)
Just Transition in the EU: a restricted approach of justice and a lack of worker participation 

Perrine Carré (European University Institute, Italy)
Reduction of working time in the context of transition towards sustainable development 

Katarzyna Wełpa (University of Lodz, Poland)

Dziękujemy za możliwość współpracy przy tak ważkich dla zielonej transformacji tematach! Zapraszamy do zapoznania z innymi naszymi wydarzeniami, konferencjami i webinariami!