Digital Skills for the Future Workforce – the role of social partners – konferencja podsumowująca projekt „Better Skilled”

Podziel się tym wpisem:

Zapewnienie udanej transformacji cyfrowej nie jest możliwe bez inwestycji w niezbędne kompetencje, szczególnie w kontekście postępującej automatyzacji i robotyzacji. Umożliwienie ludziom pracy w nowym środowisku cyfrowym wymaga ukierunkowania na wyposażenie pracowników w cyfrowe umiejętności.

W dniu 21 lutego br. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli odbyła się konferencja na temat umiejętności cyfrowych, będąca podsumowaniem realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pn. „Better Skilled” dofinansowanego przez Unię Europejską.

Konferencja w EKESie odbyła się z udziałem Stefano Mallia – Prezydenta Grupy Pracodawców w EKES, Michaela Horgan’a (Komisja Europejska), Joanny Napierały (Cedefop), przedstawicieli organizacji pracodawców: Alfonso Balsamo (Confindustria), Siham Saidi (MEDEF), Sławomir Szymczak (Konfederacja Lewiatan) oraz związków zawodowych Tatjana Babrauskienė (LEaSTU), którzy rozmawiali o przyszłym zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe oraz znaczeniu polityk i strategii cyfrowych w UE. Uczestnicy podzielili się dobrymi praktykami oraz omówili rozwiązania i priorytety w kontekście nowych potrzeb rynku pracy. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele innych organizacji pracodawców (VBO FEB, BDA, DA), stałych przedstawicielstw ze Szwecji, Danii i Węgier oraz firm należących do Konfederacji Lewiatan.

Wskazano na kilka kluczowych kwestii. Ze względu na szybką transformację cyfrową zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe nigdy nie było większe i w najbliższej dekadzie będzie nadal rosło. Między państwami członkowskimi istnieją znaczne różnice w osiąganiu ustalonych celów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności cyfrowych. Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” ustanowił cel dla państw UE na 2030 r. na poziomie 80% osób w wieku 16-74 lata, którzy powinni posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe. Polska obecnie pozostaje w tyle na poziomie 43-46%. Podkreślono, że pracownicy nie zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję, jednak pracownicy posiadający umiejętności pracy z AI zastąpią pracowników niezaznajomionych z tymi umiejętnościami. Inwestowanie w umiejętności nauczycieli powinno stać się priorytetem, aby transformacja cyfrowa przynosiła korzyści każdemu. W ramach tzw. dualnej transformacji, potrzeba także podejścia, które integruje rozwój umiejętności ekologicznych i cyfrowych. W celu rozwijania umiejętności cyfrowych pracowników kluczową rolę odgrywają partnerzy społeczni.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/digital-skills-future-workforce-role-social-partners-konferencja-podsumowujaca

Zdjęcie: pixabay