Decyzja Parlamentu Europejskiego przyspieszy rozwój Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

Podziel się tym wpisem:

Parlament Europejski (PE) zagłosował za tym, aby ustanowić ramy Tożsamości Cyfrowej Unii Europejskiej (UE). To ważny kamień milowy w dążeniu UE do tego, aby współtworzyć bezpieczniejszy i bardziej dostępny cyfrowo świat. Konsorcjum POTENTIAL może teraz przyspieszyć realizację projektu pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDIW). W projekcie uczestniczy 19 państw UE i Ukraina. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się udostępnić swoje portfele UE w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych do rozporządzenia.

Flaga Polski i Unii Europejskiej, loga Ministerstwa Cyfryzacji oraz projektu Potential.

– Nowo przyjęte ramy prawne i długo oczekiwana nowa wersja Architecture and Reference Framework Outline (ARF) umożliwią nam przyspieszenie rozwoju technicznego ekosystemu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej i przeprowadzenie prób w krajach uczestniczących. Naszym celem jest zapewnienie uznawanego w całej UE wysoce bezpiecznego, zorientowanego na użytkownika i interoperacyjnego ekosystemu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który umożliwi obywatelom UE bezproblemowy dostęp zarówno do usług publicznych, jak i prywatnych. POTENTIAL czeka na pomyślny pilotaż EUDIW i realizację różnych scenariuszy, na poziomie krajowym i transgranicznym, co pozwoli uczestnikom projektu dzielić się swoją wiedzą i propozycjami z Komisją – powiedział Florent Tournois, koordynator projektu POTENTIAL.

W ramach ARF ustanowiono wspólne normy i warunki techniczne dla państw członkowskich, tworząc nowe lub dostosowując te dotychczasowe do portfeli, które już funkcjonują.

Czym jest portfel? Kto i jak z niego skorzysta?

 • Portfel służy użytkownikom jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Mogą oni przechowywać tam swoje dane i zarządzać nimi łatwo i bezpiecznie, zachowując pełną kontrolę i chroniąc prywatność swoich danych.
 • Portfel ma być tworzony w przejrzysty, innowacyjny i bezpieczny sposób, przy użyciu kodu open-source. Ma to zwiększyć zaufanie i odpowiedzialność związaną z wprowadzaniem portfeli narodowych do użytku.
 • Każdy obywatel Europy będzie mógł skorzystać z portfela za darmo.
 • Prototyp Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej ma zostać wdrożony we wszystkich krajach uczestniczących. Każdy z nich ma inny poziom statusu portfela.

O projekcie

Projekt POTENTIAL prowadzą Francja i Niemcy. To największy z czterech zakrojonych na szeroką skalę projektów pilotażowych, które Komisja Europejska wybrała, aby rozwijać tożsamość cyfrową w całej Europie. W projekcie uczestniczy ponad 140 instytucji z sektora publicznego i prywatnego z całej Europy. Projekt ma zapewnić spójność, tak aby wszystkie krajowe wdrożenia portfela:

 • współdziałały ze sobą,
 • były interoperacyjne,
 • były przetestowane w ramach zdefiniowanych przypadków użycia, online i offline.


POTENTIAL koncentruje się na 6 przypadkach użycia. Są to:

 • usługi e-Gov,
 • otwieranie kont bankowych,
 • rejestracja kart SIM,
 • mobilne prawo jazdy,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • e-Recepta.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/decyzja-parlamentu-europejskiego-przyspieszy-rozwoj-europejskiego-portfela-tozsamosci-cyfrowej

Zdjęcie: net/pexels