Spotkanie wiceministra infrastruktury z przedstawicielami Banku Światowego

Podziel się tym wpisem:

8 marca 2024 r. w Warszawie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka spotkał się z przedstawicielami Banku Światowego. Głównym celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat współpracy w zakresie finansowania tzw. nowego projektu w gospodarce wodnej.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podziękował za ponad 25 lat współpracy z Bankiem Światowym w dziedzinie gospodarki wodnej. Rozpoczęła się ona od Projektu Likwidacji Skutków Powodzi, który stanowił pomoc w odbudowie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej na terenach dotkniętych powodzią w 1997 r. Drugim zadaniem wykonanym we współpracy z Bankiem Światowym był Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w ramach którego wybudowano zbiornik Racibórz i zmodernizowano Wrocławski Węzeł Wodny.

— Szczególne podziękowania kieruję za wsparcie w projektach zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu Odry i Górnej Wisły. Dzięki tej pomocy możemy lepiej przygotować Polskę na skutki zmian klimatu, w tym na gwałtowne powodzie — powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Spotkanie było również okazją do oceny możliwości pozyskania z Banku Światowego dodatkowych środków wsparcia dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, którzy utracili rynki wschodnie, oraz dla przewoźników zainteresowanych dofinansowaniem zakupu pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

Nowy projekt w gospodarce wodnej

Koszt nowego projektu w gospodarce wodnej jest szacowany na 1,5 mld euro. Ma na celu rozbudowę, modernizację oraz budowę nowej infrastruktury hydrotechnicznej, aby zapewnić ochronę przed powodzią. Nowy projekt w gospodarce wodnej ma polegać na:

*Ograniczeniu ryzyka powodziowego oraz usprawnieniu zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej i środkowej Wisły, a także ochronie przeciwpowodziowej ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych,

*Zmniejszeniu ryzyka suszy w obszarach oraz sektorach szczególnie na to wrażliwych, w tym rolnictwie, zaopatrzeniu w wodę przemysłową, pitną oraz dla środowiska,

*Wzmocnieniu zdolności instytucjonalnych w łagodzeniu skutków powodzi i susz, a także w ulepszeniu monitorowania jakości wody w rzekach, co przyczyni się do lepszej ochrony różnorodności biologicznej i środowiska.

Podczas spotkania przedstawiciele Banku Światowego potwierdzili swoje zainteresowanie i możliwość współfinansowania nowego projektu w gospodarce wodnej w wysokości około 500 mln euro.

Źródło, zdjęcie: https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mi-spotkanie-wiceministra-infrastruktury-arkadiusza-marchewki-z/MI/X