Rewolucja w zrównoważonym finansowaniu

Podziel się tym wpisem:

W dniach 3-5 kwietnia 2024 r. w Sao Paulo w Brazylii odbyło się inauguracyjne oficjalne forum CASI (z ang. Capacity-building Alliance of Sustainable Investment – Sojusz na rzecz budowania potencjału w zakresie zrównoważonych inwestycji). Jego celem było zsynchronizowanie działań na rzecz finansowania ekologicznych inicjatyw i ukierunkowania regionu Ameryki Łacińskiej na przyszłość o niskim poziomie emisji gazów cieplarnianych i odporności na zmiany klimatu.

Uruchomiona w związku z konferencją COP28 inicjatywa CASI ma na celu zwiększenie potencjału w zakresie zrównoważonego finansowania i inwestycji na rynkach wschodzących i w krajach rozwijających się (EMDE). Opierając się na międzynarodowym członkostwie ponad 50 organizacji i stałym rozwoju, CASI stymuluje wspólne wysiłki podejmowane przez różne zainteresowane strony na całym świecie.

Dwudniowe sympozjum zgromadziło przedstawicieli wielu krajów, z których ponad 200 było obecnych na miejscu, a przeszło 1000 uczestniczyło w nim wirtualnie, przy znacznej reprezentacji z Brazylii i sąsiednich krajów Ameryki Łacińskiej, takich jak Peru i Meksyk. Przedstawiciele organów ustawodawczych, w tym Ministerstwa Finansów i Banku Centralnego, wraz z przedstawicielami wyższego szczebla instytucji finansowych, branży rolno-przemysłowej, organizacji badawczych i usługodawców wzbogacili dyskusje, prezentując swoje perspektywy.

Podczas konferencji miały miejsce dynamiczne dyskusje i wymiana wiedzy pomiędzy zainteresowanymi stronami z Brazylii i Ameryki Łacińskiej. Rozważania obejmowały sześć kluczowych tematów zrównoważonego finansowania, w tym dynamikę rynku, ramy polityczne, instrumenty finansowe, ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, finansowanie transformacji i ochronę różnorodności biologicznej.

Podkreślając naglącą potrzebę zrównoważonego finansowania, Ma Jun, przewodniczący CASI i były współprzewodniczący grupy roboczej G20 ds. zrównoważonego finansowania, zwrócił uwagę na roczną lukę finansową w wysokości 4-6 bilionów USD, które stanowią kwotę potrzebną do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Ma Jun zaakcentował kluczową rolę budowania potencjału, opowiadając się za współpracą między CASI a krajami takimi jak Brazylia, Peru i Meksyk.

Były brazylijski minister finansów Joaquim Levy potwierdził ten pogląd, podkreślając konieczność platform takich jak CASI w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i mobilizowaniu zasobów sektora prywatnego. Maria Netto, dyrektor wykonawcza iCS, zwróciła uwagę na możliwości inwestycyjne w zakresie biogospodarki, rozwiązań opartych na naturze i zrównoważonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zróżnicowanych partnerów i instrumentów finansowych. Uzupełnieniem warsztatów była trwająca pół dnia wizyta edukacyjna, podczas której zaprezentowano zrównoważone podejście w sektorze rolnictwa, dostarczając wymiernych przykładów jego skutecznego wdrażania.

Inicjatywa CASI uruchomiła cztery programy, w tym spotkania bezpośrednie, comiesięczne seminaria i webinaria, kursy e-learningowe oraz usługi dostosowane do potrzeb międzynarodowych instytucji finansowych. Z myślą o przeszkoleniu 100 000 osób do 2030 r., kolejne wydarzenie CASI odbędzie się pod koniec czerwca w Hongkongu, a po nim planowane są spotkania w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wzmacniając tym samym ogólnoświatową misję zrównoważonego finansowania.Źródło: PAP

Zdjęcie: pixabay