Polska, Europa, Świat – Era zmian

Podziel się tym wpisem:

– Bezpieczeństwo żywnościowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne czy energetyczne – podkreślił sekretarz stanu Stefan Krajewski podczas Forum Gospodarczego „Welconomy” w Toruniu. To już XXXI edycja tego wydarzenia.

Sekretarz stanu Stefan Krajewski wziął udział w sesji plenarnej „Polska, Europa, Świat – Era zmian” oraz w panelach dyskusyjnych.

Zielony Ład – tylko racjonalne rozwiązania

Sekretarz stanu Stefan Krajewski zwrócił uwagę na fakt, że zapotrzebowanie na żywność stale rośnie na świecie i dlatego tak wiele miejsca w dyskusji zajmują obecnie zapisy Europejskiego Zielonego Ładu.

– Przez dwadzieścia lat od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, a w UE jeszcze wcześniej, rolnicy inwestowali i rozwijali swoje gospodarstwa, a teraz niektóre zapisy Zielonego Ładu hamują ich dalszy rozwój – stwierdził wiceminister Krajewski.

Sekretarz stanu podkreślił jednocześnie, że nie cały Zielony Ład jest do usunięcia, ale niektóre jego zapisy. Stwierdził, że pierwszy rok nowej perspektywy finansowej pokazał rolnikom, jak zapisy Zielonego Ładu funkcjonują w praktyce. Okazało się, że wiele z nich jest niemożliwych do zrealizowania. Przykładem jest obowiązek ugotowania 4 proc. gruntów. Rolnicy nie zgadzają się również na ponowne zalewanie torfowisk.

– Jako rząd, jako resort rolnictwa nie zgadzamy się na nieracjonalne rozwiązania – zapewnił wiceminister i zauważył, że pewne założenia rolnicy realizują już od dawna.

– Zdroworozsądkowe zapisy Zielonego Ładu powinny pozostać – dodał wiceminister.

Sekretarz stanu podkreślił także, że rolnik nie powinien zajmować się nadmierną biurokracją, tylko swoim gospodarstwem.

Handel z Ukrainą

– Wymiana handlowa z Ukrainą jest bardzo dużym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa, dla resortu rolnictwa i dla całego rządu – powiedział sekretarz stanu Stefan Krajewski. Zwrócił przy tym uwagę, że Ukraina dostała swobodny dostęp do wspólnotowego rynku, chociaż jej produkty rolne nie muszą spełniać wymogów obowiązujących unijnych rolników.

– Wsparcie Ukrainy powinno być utrzymane, ale nie kosztem polskich rolników. Granice muszą być szczelne. Służby są obecnie postawione na nogi – powiedział wiceminister.

Sekretarz stanu zauważył, że obok bezpieczeństwa militarnego równie ważne jest żywnościowe i ekonomiczne.

– Rolnicy dziś protestują, bo boją się o przyszłość ekonomiczną swoich gospodarstw. To obecnie wyzwanie w całej UE – zauważył wiceminister Krajewski.

Zmiany systemowe

Wiceminister Krajewski podkreślił że uruchomione środki w ramach KPO wspierają rolników i przetwórców, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19. Przypomniał także, że w ciągu minionych 20 lat polscy rolnicy bardzo dobrze wykorzystali dostępne fundusze, dzięki którym polska wieś się zmieniła.

– Rolnictwo nie może jednak ciągle być wspierane przez podawaną kroplówkę. Ono wymaga zmian systemowych – podkreślił sekretarz stanu.

Wiceminister Krajewski stwierdził, że dziś, gdy mówimy o 100 dniach rządu, widać, że wiele rzeczy trzeba poukładać na nowo po 8 latach rządów poprzedników.

– Musimy szukać rozwiązań długookresowych, podpartych przepisami prawa, zgodnych z zasadami demokracji i takich, które będą odpowiadać na wyzwania współczesnego rolnictwa – podkreślił sekretarz stanu.

Wiceminister Krajewski wskazał, że ważne dziś dla rolnictwa aspekty to wsparcie technologii i automatyzacji, OZE i biogazowni oraz zachęty dla młodych rolników do przejmowania gospodarstw. Zapowiedział także prace nad poprawą aplikacji suszowej, aby od przyszłego sezonu system oceny strat działał bez zakłóceń.

Przypominając o Prezydencji Polski w Radzie UE od 2025 r., wiceminister podkreślił, że powinniśmy zadbać, aby w wprowadzane w kolejnych perspektywach finansowych rozwiązania były zdroworozsądkowe i nie powodujące ograniczania rolników.

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-europa-swiat–era-zmian/X