Zarządzanie z udziałem interesariuszy w strategiach zrównoważonego rozwoju

Podziel się tym wpisem:

Pojęcie stakeholder governance przewija się w regulacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest ono jednak niesłusznie niedoceniane i poświęca się mu zbyt mało uwagi. Tymczasem podejście zakładające włączanie interesariuszy jest niezbędnym elementem każdej strategii opartej na kryteriach ESG, umożliwia bowiem skuteczne zarządzanie ryzykami związanymi ze zmianami klimatu. Celem tego tekstu jest pokazanie jak zarządzanie, z udziałem interesariuszy, może wspierać wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i przyczyniać się do zielonej transformacji przedsiębiorstw.