#GreenTalks – Panel I: Sprawozdawczość ESG – strategia dekarbonizacyjna orazraportowanie danych niefinansowych i finansowych z nią związanych

Podziel się tym wpisem:

LINK do transmisji

Celem konferencji jest podjęcie eksperckiej dyskusji na temat transformacji działalności biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości ESG oraz opracowania strategii dekarbonizacyjnych. Będzie to idealna okazja dla uczestników, aby zdobyć wiedzę na temat zarządzania czynnikami ESG w swoich firmach, zgodnie z najnowszym unijnym prawodawstwem, oraz utrzymać konkurencyjną pozycję na nowym, zrównoważonym rynku.


Kluczowym wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne, aby sprostać poważnym transformacyjnym wyzwaniom. Zmiany klimatyczne oraz ryzyko regulacyjne wynikające z prawodawstwa unijnego, takiego jak Dyrektywa CSRD, CSDDD, SFDR i rozporządzenia o Taksonomii UE, stawiają przed biznesem zadanie adaptacji do modelu rozwoju zrównoważonego.

Panel I: Sprawozdawczość ESG – strategia dekarbonizacyjna oraz
raportowanie danych niefinansowych i finansowych z nią związanych

  • Wiktor Gawłowicz – Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Regulacji w Komisji Nadzoru Finansowego
  • Filip Gorczyca – Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
  • Dominik Januszewski – Head of Strategic Consulting, CEE Sustainability Consulting Leader w JLL
  • Jakub Szczepaniak – Manager działu Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) w EY Polska
  • Damian Ziąber – Rzecznik Prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Moderator)

Panel I konferencji „ESG a wyzwania zrównoważonego rozwoju” sfinansowano ze środków programu PROO 1A