#GreenTalks – dr Małgorzata Kędzior-Laskowska

Podziel się tym wpisem:

dr Małgorzata Kędzior-Laskowska -Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu rynków transportowych i ekonomice transportu, w tym uwarunkowania działalności przewozowej, rozwoju systemów transportowych i mobilności miejskiej w warunkach zrównoważonego rozwoju.