Produkcja energii wyższa o 5,13% – Risen Energy publikuje dane empiryczne dotyczące modułów HJT z serii Hyper-ion

Podziel się tym wpisem:

NINGBO, Chiny, 14 listopada 2023 r. /PRNewswire/ — W ostatnim dziesięcioleciu coraz więcej chińskich spółek uruchamia na całym świecie inwestycje z branży zielonej energetyki. Wśród nich głównym motorem głębszego rozwoju branży są projekty fotowoltaiczne, które zapewniają niższe emisje dwutlenku węgla i niższe uśrednione koszty energii elektrycznej (LCOE). Moduły z serii Hyper-ion z ogniwami wielozłączowymi (HJT) nieprzerwanie przyczyniają się do realizacji podejścia dwutorowego – niższych uśrednionych kosztów energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla. Celem tej filozofii jest ograniczenie śladu węglowego przy jednoczesnym osiągnięciu niższego LCOE i wyższej produkcji energii poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów wyprodukowanych w Chinach i spełniających wymogi globalnego rynku.

Produkty HJT z natury charakteryzują się wysoką wydajnością produkcji energii. Risen Energy porównał produkcję energii modułów HJT Hyper-ion do produkcji modułów PERC i TOPCon poprzez przeprowadzenie symulacji w ponad 20 krajach i regionach świata przy typowych środowiskach klimatycznych. Porównanie przedstawiono na ryc. 1. Wyniki symulacji wskazują, że moduły HJT konsekwentnie charakteryzują się znaczącym wzrostem produkcji energii w porównaniu z modułami TOPCon i PERC w różnych regionach. Szczególnie wysoką wydajnością wykazują się na obszarach o wysokich temperaturach.

Poza symulacją, aby jeszcze dogłębniej zbadać realne możliwości produkcji energii produktów HJT Hyper-ion, Risen Energy nawiązał współpracę z szeregiem organizacji i klientów w celu przeprowadzenia empirycznych testów produkcji energii w niektórych rejonach świata.

Na ryc. 2 zaprezentowano dane z testów produkcji energii przeprowadzonych w Hainan przez Risen Energy we współpracy z Narodowym Centrum Nadzoru i Badań nad Jakością Produktów Fotowoltaicznych (CPVT). Chociaż od podłączenia do sieci energetycznej minęło zaledwie dwa miesiące, to kalkulacja powstała w oparciu o zebrane dane na temat produkcji energii wskazuje już, że moduły HJT Hyper-ion osiągają o 5,13% wyższą wydajność produkcji energii na wat w porównaniu z modułami PERC. Wyniki te są zbieżne z wynikami symulacji przedstawionymi na ryc. 1, które wskazują, że w Hainan HJT produkuje o 5,51% więcej energii niż PERC. Oznacza to, że nasza symulacja produkcji energii ma stosunkowo wysoką wartość odniesienia.

Badanie empiryczne nadal trwa, a zespół techniczny Risen Energy będzie w dalszym ciągu gromadził i analizował dane z obecnej i innych lokalizacji. Jesteśmy przekonani, że wraz z ciągłymi aktualizacjami i publikacją danych empirycznych, znakomita wydajność produkcji energii przez produkty Risen Energy HJT Hyper-ion zostanie jeszcze silniej zweryfikowana, potwierdzając, że są one najlepszym wyborem i gwarancją jakości dla klientów.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/produkcja-energii-wyzsza-o-513-risen-energy-publikuje-dane-empiryczne-dotyczace