Popularyzacja generatywnych modeli AI o otwartym kodzie dostępu

Podziel się tym wpisem:

Instytut Innowacji Technologicznych ze ZEA otwiera „Fundację Falcon” mającą na celu popularyzację generatywnych modeli AI o otwartym kodzie dostępu. Celem fundacji jest wspieranie wymiany wiedzy i przyspieszenie demokratyzacji sztucznej inteligencji.


Instytut Innowacji Technologicznych (TII), wiodące globalne centrum badań naukowych i filar badań stosowanych Rady ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami (ATRC) z Abu Zabi, ogłosił dzisiaj zapoczątkowanie „Fundacji Falcon”. Nienastawiona na zysk Fundacja Falcon ma na celu wspieranie rozwoju generatywnych modeli sztucznej inteligencji o otwartym kodzie dostępu oraz budowanie zrównoważonych ekosystemów wokół projektów otwartych ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju technologii. Jako członek-założyciel Fundacji, TII zamierza przeznaczyć 300 mln USD na finansowanie tych przedsięwzięć.

Fundacja Falcon zadebiutowała podczas prestiżowego Światowego Szczytu Rządów (ang. WGS) 2024 jako inicjatywa o kluczowym znaczeniu, zakładająca współpracę zainteresowanych stron w celu ustanowienia przejrzystych modeli zarządzania i zachęcania do wymiany wiedzy w kontekście nieustannego rozwoju sztucznej inteligencji.

Obierając za punkt wyjścia solidne autorskie modele sztucznej inteligencji Falcon opracowane przez TII, Fundacja zgromadzi interesariuszy, programistów, środowisko akademickie i przedstawicieli przemysłu, a także osoby fizyczne, by przyczyniać się do wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o partnerską współpracę. Jej zadaniem jest przyspieszenie demokratyzacji sztucznej inteligencji z pomocą wybitnych ambasadorów Fundacji Falcon – znamienitych wykładowców podejmujących tematykę sztucznej inteligencji na uniwersytetach z całego świata, a także kluczowych podmiotów z branży AI.

Fundacja ma wesprzeć personalizację modeli Falcon w celu ich ukierunkowania na konkretne branże lub sektory. Dzięki udostępnieniu otwartych kodów dostępu na potrzeby ciągłych badań i rozwoju sztucznej inteligencji Falcon Fundacja zapewni solidny ekosystem gwarantujący możliwość dostosowywania modeli do szerokiej gamy zastosowań i uwarunkowań.

„W świecie, w którym rozwój sztucznej inteligencji postępuje w bezprecedensowym tempie, inicjatywy takie jak Fundacja Falcon odgrywają kluczową rolę w kierowaniu tym rozwojem przy zapewnieniu większej przejrzystości oraz dostępności opracowywanych rozwiązań” – powiedział Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai, sekretarz generalny ATRC, odnosząc się do komunikatu.

„Jesteśmy zaangażowani na rzecz wspierania przejrzystości i współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W duchu pogłębionej współpracy ZAE w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji wyznaczamy nowe standardy otwartości i zachęcamy do dołączenia do tych wysiłków wszystkie inne podmioty wspierające otwarty dostęp do rozwiązań na całym świecie” – stwierdził dr Ray O. Johnson, dyrektor generalny TII.

Beneficjentami Fundacji będą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie otwartej, odpowiedzialnej sztucznej inteligencji oraz wspierające rozwiązania w tej dziedzinie. Dzięki minimalizacji zależności od dostawców zewnętrznych Fundacja Falcon zapewnia ciągłość działalności biznesowej, umożliwiając wybór niezależnych rozwiązań technologicznych. Jako organizacja otwarta na wszystkich interesariuszy zaangażowanych na rzecz źródeł otwartych, Fundacja wykorzysta najlepsze praktyki z całego świata w swoich ramach prawnych i regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji.

Zaangażowanie Fundacji Falcon na rzecz otwartych kodów dostępu i innowacji w zakresie sztucznej inteligencji odzwierciedla przyszłościowe podejście, dzięki któremu Abu Zabi i ZAE wkroczą w przyszłość napędzaną technologią, a jednocześnie wspiera globalną społeczność w wykorzystywaniu wielobranżowej współpracy na rzecz nowatorskich osiągnięć w obszarze AI.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/instytut-innowacji-technologicznych-ze-zea-otwiera-fundacje-falcon-majaca-na

Zdjęcie: pixabay