Monumentalne osiągnięcie o przełomowym znaczeniu dla rolnictwa i przemysłu

Podziel się tym wpisem:

Firma Panda Biotech™ ogłosiła dziś oficjalne rozpoczęcie działalności komercyjnej w Panda Hemp Gin, swoim sztandarowym zakładzie przemysłowego przetwórstwa konopi w Wichita Falls w Teksasie. Budynek o powierzchni 500 000 stóp kwadratowych położony na obszarze 97 akrów to pierwszy zakład tego rodzaju i zarazem największy na półkuli zachodniej. Umożliwia on przerób 10 ton metrycznych konopi przemysłowych na godzinę w celu wytworzenia włókien tekstylnych, paździerzy konopnych, mieszanki paździerzy o krótkich włóknach oraz produktu ubocznego, bogatego w składniki odżywcze, do granulowania. Proces jest całkowicie bezodpadowy, z wykorzystaniem każdej części łodygi konopi przemysłowych, i zasilany wyłącznie energią pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych, co czyni z niego wzorzec zrównoważonego rozwoju dla branży.

Zakład Panda Hemp Gin jest całkowicie gotowy do eksploatacji i tempo produkcji ma rosnąć w najbliższych miesiącach. W lutym pomyślnie dobiegł końca złożony proces oddawania do użytku mierzącej 600 jardów linii przetwórczej oraz pneumatycznych przewodów naziemnych o łącznej długości 3 mil, w tym każdej instalacji do dekortykacji, rafinacji, mieszania, mechanicznej kotonizacji, pakowania i przechowywania paździerzy oraz belowania.

„Nowoczesny zakład przetwórstwa konopi przemysłowych Panda Biotech to monumentalne osiągnięcie o przełomowym znaczeniu dla rolnictwa i przemysłu – mówi Dixie Carter, prezes Panda Biotech. – Wraz z postępem prac badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie, włókna i celuloza z konopi przemysłowych umożliwią transformację wielu branż pod kątem celów i wyzwań zrównoważonego rozwoju. Konopie przemysłowe Panda będą odgrywać kluczową rolę w zaspokojeniu znacznej części globalnego popytu na odnawialne procesy i produkty”.

Konopie przemysłowe uchodzą za jeden z najbardziej uniwersalnych surowców, a różnorodność ich zastosowań nie ma sobie równych. W zakładzie Panda Hemp Gin nacisk będzie położony na pięć linii produktów wytwarzanych z konopi: włókna po mechanicznej kotonizacji, włókna dekortykowane, paździerz (celulozę), mieszanki paździerzy o krótkich włóknach oraz bogaty w składniki odżywcze pył konopny. Niezliczone zastosowania każdego z tych produktów są bardzo zróżnicowane: tkaniny konsumpcyjne i przemysłowe, włókna nietkane, produkty papiernicze, biologiczne tworzywa sztuczne, biopaliwa, ściółka dla zwierząt, zamienniki włókien szklanych, materiały budowlane takie jak beton konopny, mulcz, izolacja i wiele innych.

Dzięki zaangażowaniu na rzecz identyfikowalności i przerobu wyłącznie słomy konopnej pochodzącej z upraw w USA, a także niezrównanemu programowi płatności za uprawę, partnerstwo firmy Panda i amerykańskich rolników jest kluczowe dla działalności firmy. Konopie przemysłowe przynoszą producentom szereg korzyści, gdyż badania naukowe dowodzą, że rośliny te ograniczają emisje CO2, pochłaniając większą ilość tego gazu na akr niż jakikolwiek las lub inne uprawy komercyjne. Ponadto konopie zużywają znacznie mniej wody niż większość upraw, przez co wyjątkowo oczyszczają glebę, oraz wymagają stosowania minimalnych ilości nawozów, pestycydów i herbicydów. W ramach programu płatności za uprawę Panda aktywnie zawiera umowy z producentami na tegoroczne plony, a także umowy z rolnikami, którzy posiadają słomę lub włókna z poprzednich żniw lub z sezonu 2024. Zainteresowani producenci mogą nawiązać kontakt z firmą Panda za pośrednictwem witryny pandabiotech.com.

„Ogromna skala obiektu, umożliwiająca przerób ponad 22 tys. funtów belowanej słomy konopnej na godzinę, czyni ten zakład przetwórstwa konopi przemysłowych wyjątkowym – twierdzi Scott Evans, dyrektor ds. operacyjnych w Panda Biotech. – Nasza słoma pochodzi bezpośrednio z partnerskich gospodarstw w Teksasie i sąsiednich stanach, a dzięki procesowi dekortykacji jest w ciągu minut przetwarzana na pakowane produkty, które można sprzedać lub poddać kolejnym czynnościom produkcyjnym. Stosowane przez firmę Panda instalacje do przetwarzania i infrastruktura należą do najlepszych w swojej klasie”.

Informacje o Panda Biotech

Panda Biotech, LLC, prywatna firma z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, jest pionierem w rozwijającej się amerykańskiej branży przemysłowych włókien konopnych i paździerzy konopnych, które są uprawiane i przetwarzane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Kierownicy wykonawczy Panda Biotech posiadają rozległe doświadczenie w rozwoju, finansowaniu, budowie i eksploatacji wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych w obszarze czystej energii. Opracowali 22 projekty reprezentujące około 12 miliardów USD w zainwestowanym kapitale. Pierwszy zakład firmy, Panda Hemp Gin™, jest owocem partnerstwa ze spółką Aka-Ag, LLC, będącą w całości własnością funduszu Southern Ute Indian Tribe Growth Fund. Zakład jest zlokalizowany w Wichita Falls w stanie Teksas. Jest to największy tego typu zakład przemysłowego przetwórstwa konopi na półkuli zachodniej.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240403447997/pl/ 

Źródło, zdjęcie: Business Wire, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/panda-biotech-oglasza-rozpoczecie-dzialalnosci-komercyjnej-swojego-flagowego/X