Grawimetr absolutnie doskonały

Podziel się tym wpisem:

Mogą być wykorzystywane do poszukiwania złóż, tworzenia wzorców jednostek miar, a także w obronności. Najczęściej spotyka się grawimetry sprężynowe, ale do zadań specjalnych przeznaczone są grawimetry nadprzewodnikowe oraz różnego rodzaju grawimetry absolutne – w Polsce są cztery takie urządzenia. O grawimetrach opowiadają specjaliści z IGiK.

Grawimetr to urządzenie, przy pomocy którego można bardzo dokładnie zmierzyć przyciąganie ziemskie. Jest wiele rodzajów grawimetrów. Umieszczane są na lądzie, na pokładach statków, samolotów, satelitów, a nawet dronów. „Najdokładniejsze grawimetry (laboratoryjne) osiągają dokładność poniżej 10 nm/s2, tj. 10 do potęgi -9 m/s2. Odpowiada to, w przybliżeniu, grawitacyjnemu przyciąganiu się ludzi, stojących w odległości 1 metra od siebie. Podniesienie tak precyzyjnego grawimetru zaledwie o jeden centymetr powoduje mierzalną zmianę odczytu na skutek oddalenia się instrumentu od środka masy Ziemi” – wyjaśnia w rozmowie z Nauką w Polsce dr inż. Przemysław Dykowski z Instytutu Geodezji i Kartografii.

Gdy w lutym ub.r. w centralnej Turcji doszło do dwóch silnych trzęsień Ziemi, dwa grawimetry w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra (na północ od Warszawy) – zarówno grawimetr kwantowy AQG-B07, jak i grawimetr nadprzewodnikowy iGrav-027 – zarejestrowały zmiany przyspieszenia siły ciężkości spowodowane przez fale sejsmiczne. „(…) rejestracje grawimetryczne były zaburzone przez wiele godzin do granic możliwości pomiarowych obydwu instrumentów” – podał wtedy IGiK na swojej stronie internetowej.

PRZYCIĄGANIE ZIEMSKIE – CZY TO SIĘ ZMIENIA?

Przyciąganie ziemskie – zwane fachowo „przyspieszeniem siły ciężkości” – jest sumą przyciągania grawitacyjnego Ziemi oraz siły odśrodkowej, powodowanej jej obrotem wokół własnej osi. Siła odśrodkowa działająca na dowolny przedmiot na Ziemi jest tym większa im większa jest odległość od osi obrotu – ma zerową wartość na biegunach i maksymalną na równiku. Nie zmienia przyciągania na biegunach, ale powoduje jego zmniejszenie na równiku.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/grawimetr-absolutnie-doskonaly/X

Zdjęcie: Nauka w Polsce