Globalna platforma na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii

Podziel się tym wpisem:

Rada ATRC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadza globalną platformę na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii podczas WGS 2024, przeznaczając 200 mln USD na przyspieszenie innowacji w krajach rozwijających się.

  • TRC wzywa wszystkie narody poszukujące rozwiązań z zakresu BiR do udziału w wyzwaniach technologicznych
  • Towarzyszący fundusz zapewni pokrycie kosztów zasobów i badań naukowych, wzmacniając pozycję krajów rozwijających się za pomocą zaawansowanych innowacji technologicznych

W przełomowym komunikacie podczas 1. dnia Światowego Szczytu Rządów (ang. WGS) 2024 Rada ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami (ATRC) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprezentowała pionierską inicjatywę ukierunkowaną na ułatwienie globalnego dostępu do nowatorskich rozwiązań technologicznych. Nowo zainicjowana globalna platforma ATRC na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii służy jako kanał adresowany do krajów z całego świata, umożliwiający wykorzystanie wiedzy technologicznej ZAE w celu stawienia czoła indywidualnym wyzwaniom.

Jako siła napędowa ekosystemu Abu Zabi i całych ZAE w zakresie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, inicjatywa podkreśla zobowiązanie ATRC do wspierania włączającego wzrostu i globalnego dobrobytu. W erze szybko postępującej transformacji technologicznej celem platformy jest wyeliminowanie luk w zakresie stanu technologii pomiędzy poszczególnymi krajami świata, oferując dostosowane rozwiązania umożliwiające sprostanie pilnym potrzebom każdego z nich.

W celu rozpoczęcia składania wniosków za pośrednictwem platformy ATRC przeznaczyła fundusz w wysokości 200 mln USD na przyspieszenie innowacji, w szczególności w krajach wschodzących i rozwijających się. Dzięki zobowiązaniu do pokrycia kosztów zasobów i badań fundusz ułatwi opracowywanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wzmacniając pozycję tych państw, które będą tym samym w stanie nadążyć za najnowszymi osiągnięciami w obszarze technologii.

Globalna platforma ATRC na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii zachęca do składania wniosków rządy, organizacje i kwalifikujące się zainteresowane strony z całego świata, kładąc nacisk na współpracę oraz włączenie. W drodze rygorystycznego procesu oceny inicjatywy wpisujące się w misję platformy otrzymają wsparcie w sześciu sektorach priorytetowych: przestrzeń powietrzna i kosmiczna; żywność i rolnictwo; ochrona zdrowia; bezpieczeństwo; zrównoważony rozwój, środowisko i energia; transport.

„Zobowiązaliśmy się do wzmacniania pozycji wszystkich krajów, dostarczając środki pozwalające na prosperujący rozwój w świecie napędzanym rozwiązaniami technologicznymi. ATRC jest gotowa do współpracy z krajami z całego świata, wykorzystując swoją wiedzę technologiczną w celu stawienia czoła napotykanym przez nie wyzwaniom i pobudzenia wspólnych postępów w erze stymulowanej sztuczną inteligencją” – powiedział Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai, sekretarz generalny ATRC, podkreślając ogromny wpływ inicjatywy na całym świecie.

Na przestrzeni niemal czterech lat ATRC opracowała solidny ekosystem prac badawczo-rozwojowych obejmujący ponad 850 badaczy z ponad 70 krajów. Rada stworzyła cały ekosystem, który systematycznie wspiera wszystkie kluczowe etapy rozwoju technologii. Działający pod jej auspicjami podmiot ASPIRE pozyskuje fundusze na zasadzie crowdsourcingu dla utalentowanych twórców z całego świata w drodze szeroko zakrojonych wyzwań i ogólnoświatowych konkursów oraz identyfikuje luki technologiczne we współpracy ze swoimi klientami. Instytut Innowacji Technologicznych (TII) koncentruje się na badaniach stosowanych o celowych rezultatach i skupia grono wiodących badaczy i naukowców, podczas gdy VentureOne prowadzi sprzedaż opracowywanych rozwiązań, wprowadzając produkty i usługi opracowywane w laboratoriach BiR na rynek.

ATRC oferuje szereg możliwości obejmujących rozwiązania kwantowe i sztuczną inteligencję, autonomiczną robotykę i kryptografię, a także zaawansowane materiały, rozwiązania napędowe i kosmiczne, przekuwając potrzeby technologiczne w konkretne innowacje.

Od identyfikacji problemu, z którym boryka się dany podmiot w zakresie technologii, po opracowanie spersonalizowanych rozwiązań BiR, ATRC czuwa nad całym cyklem życia postępu technologicznego dla przedsiębiorstw i krajów potrzebujących wsparcia. Położona na globalnym rozdrożu Rada świadczy usługi na rzecz podmiotów z całego świata, ułatwiając innowacje na prawdziwie ogólnoświatową skalę.

Al Bannai wystąpi podczas sesji plenarnej Światowego Szczytu Rządów, podkreślając swoje poglądy na temat rozwoju sztucznej inteligencji i pojawiających się możliwości.

„Za pomocą tej platformy pomożemy zidentyfikować niewykorzystany potencjał w zakresie innowacji na całym świecie, uwalniając tym samym moc transformacyjnych technologii i pobudzając wzrost gospodarczy” – powiedział dr Ray O. Johnson, dyrektor generalny oddziału ATRC ds. globalnych badań stosowanych, wyrażając entuzjazm wobec potencjału funduszu pod względem przyspieszenia tempa innowacji.

ATRC wzywa poszczególne kraje do współpracy i wniesienia wkładu w światową panoramę technologiczną. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat funduszu ATRC na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii, wnioskodawcy mogą kontaktować się z Radą za pośrednictwem ASPIRE, pod adresem aspireuae.ae.

„Jesteśmy tu, by identyfikować luki technologiczne i ułatwiać opracowywanie zaawansowanych rozwiązań, których poszczególne kraje mogą potrzebować w celu zapewnienia sobie odporności na przyszłość” – powiedział Stephane Timpano, dyrektor generalny ASPIRE.

W ramach podobnych starań na rzecz wsparcia szerszego wdrażania zaawansowanych technologii w zeszłym roku Instytut Innowacji Technologicznych (TII) jako jeden z pierwszych udostępnił swój otwarty wiodący duży model językowy Falcon 40B w ramach licencji Apache 2.0 bez opłat licencyjnych.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240212194508/pl/ 

Źródło informacji: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/rada-atrc-ze-zjednoczonych-emiratow-arabskich-wprowadza-globalna-platforme-na

Zdjęcie: pixabay