Jak rozmawiać z dziećmi o zielonej energii

Podziel się tym wpisem:

Ekosystem, gatunki zagrożone, OZE (Odnawialne Źródła Energii), bioróżnorodność, system segregacji odpadów, przyswojenie tych zagadnień jest wyzwaniem dla dorosłych, nie wspominając już o najmłodszych. To m.in. od ich edukacji zależeć będzie przyszłość naszej planety. Dzięki takim akcjom społecznym jak „Kubusiowi Przyjaciele Natury” rozmowy o środowisku i życiu w zgodzie z naturą stają się prostsze nawet dla dzieci, a zrozumienie konceptu zielonej energii przestaje być skomplikowane.

Zielona energia jest w życiu każdego z nas

Liczby pokazują, że temat zielonej energii w Polsce jest priorytetem zarówno dla specjalistów, jak i ogółu społeczeństwa. Już w czerwcu 2023 r. OZE [1] stanowiły aż 40% całkowitej mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce. Do wygenerowania przynajmniej 15% energii z OZE już w 2020 roku zobligowała nas Unia Europejska. Kierunek zmian odzwierciedlają również dane dotyczące udziału energii elektrycznej z węgla, który w przeciągu roku spadł o 8% [2]. Jak tworzyć konstruktywną narrację dotyczącą zielonej energii – taką, która nie będzie oparta na strachu? Jak z myślą o dzieciach rozmawiać o zmianach klimatu?

Z pomocą przychodzi program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – akcja, dzięki której dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych dowiadują się, jak ważna jest przyroda, dlaczego każdy z nas jest związany z naturą oraz jak dbać o środowisko. Wszystkie te kwestie są omówione w specjalnych scenariuszach zajęć dla przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych, przygotowanych we współpracy z UNEP/GRID-Warszawa.

Bezpłatne materiały pozwalają nauczycielom szkolnym i przedszkolnym zapoznać dzieci z ekologią. Jednym z najważniejszych zagadnień obecnego świata jest właśnie OZE – zielona energia.

Wiedza o planecie wpływa na obecne i przyszłe pokolenia

Jak opowiedzieć dzieciom, czym jest zielona energia? Konieczne będzie sięgnięcie do sprawdzonych źródeł, aby wystrzegać się fake newsów i niepotwierdzonych informacji. Podstawową wiedzę można uzyskać na stronach ministerialnych [3], które m.in. przedstawiają definicję Odnawialnych Źródeł Energii za ustawą z 2015 roku:

odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

W ramach tegorocznej edycji programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” powstały różne scenariusze lekcji na tematy związane z naturą i środowiskiem, stworzone z myślą o potrzebach dzieci, w tym również scenariusz o zielonej energii. Program tych zajęć zachęca dzieci i opiekunów do edukacji poprzez doświadczanie. Podczas zajęć o zielonej energii dzieci zgłębią tajniki odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii i będą mogły zdobyć odznakę “Kubusiowego Przyjaciela Natury”.

„Najlepszą formą nauki jest zabawa, a najlepszym sposobem na przyswajanie trudnych treści jest ubranie ich w angażujące aktywności. Dzięki temu dzieci nie zauważają, kiedy się uczą. W ten sposób dość skomplikowane pojęcia związane z zieloną energią, funkcjonowaniem ekosystemów i szeroko rozumianą ekologią są przez nie łatwo przyswajane i rozumiane. Co więcej, na dalszym etapie edukacji, kojarzą się z pozytywnym doświadczeniem. To bardzo ważny czynnik w procesie kształtowania proekologicznych postaw i nawyków już od najmłodszych lat. Dzięki temu dzieci mogą wcielić się w rolę inicjatorów rodzinnych zabaw i aktywności, a nawet zmian w codziennym funkcjonowaniu domu, które  bardziej sprzyjają proekologicznym zachowaniom” – komentuje Urszula Młodnicka, psycholog, ekspert współpracujący z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Więcej informacji na temat programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” można znaleźć na oficjalnej stronie: www.przyjacielenatury.pl.

O programie

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o ekologii skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizowany jest przez markę Kubuś we współpracy z ekspertami. W ciągu 15 lat wzięło w nim udział ponad 9 milionów dzieci.

[1] Agencja Rynku Energii, za: https://www.money.pl/gospodarka/oze-po-burzy-jaka-bedzie-przyszlosc-energetyki-odnawialnej-w-polsce-6960259343768096a.html 

[2] https://www.green-news.pl/3463-maj-kwiecien-oze-wegiel-produkcja-energii-elektrycznej-polska-2023 

[3] https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/odnawialne-zrodla-energii-czym-sa-i-co-nalezy-o-nich-wiedziec 

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/zdrowie-i-styl-zycia/40-mocy-energetycznej-w-polsce-pochodzi-z-odnawialnych-zrodel-organizator

Zdjęcie: PAP