Umocniona pozycja kobiet w zdominowanej przez mężczyzn branży produkcji urządzeń przemysłowych i energetycznych

Podziel się tym wpisem:

Nawiązując do obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2024 r., przedsiębiorstwo Shanghai Electric uhonorowało dokonania kobiet w sektorze produkcji urządzeń przemysłowych i energetycznych w ciągu ostatniego roku, podkreślając podejmowane inicjatywy w zakresie ochrony praw, opieki nad życiem i rozwoju umiejętności w celu stworzenia sprzyjającego włączeniu społecznemu miejsca pracy dla swoich 15 tys. pracownic, które stanowią 20% personelu.

Kreatywność i innowacyjność odgrywają kluczową rolę w sektorze produkcyjnym. W świetle badań przeprowadzonych przez HR World, kobiety stanowią około jedną trzecią zatrudnionych w branży produkcyjnej, począwszy od pracowników linii produkcyjnych, a skończywszy na kadrze zarządzającej. Dysponując doskonałymi zdolnościami w zakresie badań mechanicznych, imponującymi umiejętnościami interakcji człowiek-maszyna oraz chęcią do intensywnej pracy i nauki, kobiety udowodniły, że są znakomitymi pracownikami w branży produkcji sprzętu. Zatrudnione w Shanghai Electric kobiety stanowią 20% wszystkich pracowników, przy czym inżynierki reprezentują 20,39% wszystkich osób na stanowiskach inżynierskich, a kobiety na stanowiskach kierowniczych to 27% kadry kierowniczej.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy firma dokonała weryfikacji umów zbiorowych z korzyścią dla pracowniczek, przybliżyła personelowi historie pokonywania wyzwań przez osoby pracujące zdalnie lub za granicą, zorganizowała warsztaty dotyczące równości i upodmiotowienia oraz stworzyła 14 pracowni innowacji zachęcających kobiety do wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych, torując drogę do wyjątkowego rozwoju około 1200 inżynierek w branży.

Dążąc do stworzenia równego, zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy dla zatrudnionych kobiet, Shanghai Electric promuje swoją praktykę inspirowania integracji poprzez działania takie jak:

– Ochrona praw: optymalizacja warunków umów zbiorowych w celu poprawy praw i świadczeń, takich jak odprawy macierzyńskie, odpoczynek i urlop oraz rekonwalescencja; zapobieganie i przeciwdziałanie szykanowaniu pracowniczek w miejscu pracy; zapewnienie ochrony przed promieniowaniem pracowniczkom w ciąży oraz zapewnienie sprawiedliwych perspektyw pracy przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W 2023 r. związki zawodowe Shanghai Electric zorganizowały dziesięć paneli dyskusyjnych i sesji badawczych na temat specjalnych umów o ochronie praw pracowniczych dla kobiet.

– Ochrona życia: zapewnienie miejsc odpoczynku dla kobiet w okresie przed ciążą, w trakcie ciąży i karmienia piersią; organizowanie wykładów na temat zachowania praw i działań mających na celu złagodzenie stresu; wzbogacanie zainteresowań o zajęcia czytelnicze oraz organizowanie wizyt rodzinnych i letnich obozów dla dzieci, które pomagają złagodzić obciążenie dla rodziny.

– Podnoszenie umiejętności i zdolności zawodowych: utworzenie 14 pracowni technicznych, w tym sześciu dla pracowniczek, w celu angażowania się w innowacje techniczne, rozwiązywanie problemów i wymianę techniczną w zakresie kluczowych, wymagających i trudnych projektów związanych z produkcją i działalnością spółki. Liu Xia, będąca krajowym wzorem pracownika, przewodziła swojej pracowni, uczestnicząc w szeregu krajowych i miejskich kluczowych projektów naukowych i technologicznych, osiągając przełomowe wyniki w technologii spawania wirników turbin parowych i rozwiązując wyzwania techniczne, które zaskoczyły międzynarodowych gigantów. Pracownie innowacyjności dla kobiet służą za centra talentów, skutecznie zwiększając podstawową konkurencyjność uzdolnionych kobiet, ustanawiając punkt odniesienia dla umiejętności technicznych i kreatywności oraz wspierając wszechstronne zmiany z korzyścią dla poziomu technicznego i entuzjazmu pracowniczek, optymalizując w ten sposób strukturę wykwalifikowanych specjalistek i nieustannie podnosząc jakość kobiecej siły roboczej.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/iwd-2024-umocniona-pozycja-kobiet-w-zdominowanej-przez-mezczyzn-branzy-produkcji

Zdjęcie: pexels