Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Podziel się tym wpisem:

Zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów to główny temat Posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (CP i OP), które odbyło się 3 kwietnia 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Spotkanie poprowadził Krzysztof Bolesta, Przewodniczący Kapituły, wiceminister klimatu i środowiska.

Istniejący od 21 lat Polski Rejestr CP i OP jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem firm oraz innych instytucji wyróżniających się w zakresie realizacji strategii Czystszej Produkcji (CP), zainicjowanej pod koniec 1989 roku przez Program ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP).

Czystsza Produkcja nadaje priorytet systematycznej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów. Sercem działań Stowarzyszenia jest Akademia Czystszej Produkcji, która przygotowuje firmy oraz inne instytucje do uzyskania Świadectw Czystszej Produkcji. Wspiera je również w uzyskaniu wpisu w Polskim Rejestrze CP i OP, dzięki wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego, a także znajdowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu kolejnych działań proekologicznych.

Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało 63 edycje Akademii, którą ukończyły 1163 firmy. W ten sposób wykształcono 1709 Ekspertów Czystszej Produkcji i wdrożono 855 projektów, które zapobiegają zanieczyszczeniom i marnotrawstwu w szkolonych firmach. W całej historii Polskiego Ruchu CP, nadano 326 Świadectw Czystszej Produkcji, a wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskały 83 firmy/instytucje.

W obradach, którym przewodniczył wiceminister Bolesta, udział wzięli Piotr Otawski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Mateusz Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – czyli organizacji prowadzącej i administrującej prace związane z Rejestrem.

Gośćmi spotkania byli również reprezentanci czterech firm kandydujących po raz pierwszy do Polskiego Rejestru CP i OP, którzy przedstawili Kapitule dokonania ekologiczne oraz społeczne swoich przedsiębiorstw.

W trakcie spotkania Kapituła zatwierdziła w bieżącej edycji rejestrację 21 firm. Są to instytucje realizujące działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania, a także działania prospołeczne. Informacje o wyróżnionych firmach są dostępne na stronie Rejestru.

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/klimat/posiedzenie-kapituly-polskiego-rejestru-czystszej-produkcji-i-odpowiedzialnej-przedsiebiorczosci2