Przełomowa misja na rzecz ochrony klimatu

Podziel się tym wpisem:

Pierwszy satelita opracowany przez organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska będzie wykrywać emisje metanu niedostrzegalne dla innych obiektów, umożliwiając zwiększenie odpowiedzialności i szybsze ograniczenie emisji.

MethaneSAT skutecznie odłączył się od rakiety w ramach misji SpaceX Transporter-10 mającej na celu wyniesienie monitora emisji w przestrzeń kosmiczną. Przełomowy satelita został zaprojektowany z myślą o przyczynieniu się do ochrony klimatu na Ziemi, umożliwiając szybsze ograniczenie gazu cieplarnianego odpowiadającego za istotną część zanieczyszczeń, przede wszystkim w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu, z którym wiążą się znaczne emisje metanu.

Zadaniem opracowanego przez spółkę zależną globalnej organizacji pozarządowej Environmental Defense Fund satelity MethaneSAT będzie wykrywanie i ustalanie całkowitych ilości emisji metanu na rozległych obszarach, nieobjętych zasięgiem innych satelitów, oraz identyfikowanie dużych podmiotów odpowiadających za zanieczyszczenia na obszarach nieobjętych obserwacjami. Dane z MethaneSAT umożliwią zarówno przedsiębiorstwom, jak i organom regulacyjnym monitorowanie poziomu emisji, a interesariuszom – obywatelom, rządom i inwestorom – zapewnią bezpłatny dostęp do danych niemal w czasie rzeczywistym oraz bezprecedensową możliwość porównywania wyników z celami i zobowiązaniami w zakresie poziomów emisji.

„Ograniczenie zanieczyszczenia metanem z wydobycia paliw kopalnych, rolnictwa i innych sektorów to najszybszy sposób na spowolnienie tempa globalnego ocieplenia w miarę dalszego obniżania emisyjności systemów energetycznych – powiedział prezes EDF, Fred Krupp. – Wymaga to posiadania kompleksowych danych na temat tego zanieczyszczenia w skali globalnej. MethaneSAT zaprezentuje pełny obraz dostępnych możliwości dzięki monitorowaniu emisji u ich źródeł”.

Krupp ogłosił powstanie MethaneSAT na konferencji TED Talk w 2018 r. w ramach przedsięwzięcia TED Audacious Project. EDF od ponad dziesięciolecia cieszy się pozycją światowego lidera w dziedzinie badań naukowych nad metanem i rozwiązań w zakresie metanu, zwracając uwagę na ten istotny problem w drodze pionierskiej serii 16 niezależnych badań, które wykazały, że emisje metanu w całym łańcuchu dostaw ropy naftowej i gazu w USA przewyższały szacunki amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska o 60% dla analogicznego okresu. Na gruncie tych wysiłków zrodził się MethaneSAT.

„Najważniejszą zaletą MethaneSAT jest zdolność do precyzyjnego pomiaru poziomów metanu w wysokiej rozdzielczości na rozległych obszarach, w tym w zakresie mniejszych, rozproszonych źródeł odpowiadających za większość emisji w wielu regionach – powiedział Steven Hamburg, główny badacz EDF i kierownik projektu MethaneSAT. – Ustalenie ilości metanu pochodzących z określonych źródeł oraz dynamiki ich emisji jest niezwykle istotne”.

MethaneSAT będzie okrążać Ziemię 15 razy dziennie i dokonywać pomiarów zmian stężenia metanu z dokładnością do trzech części na miliard. Dzięki wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości oraz szerokiemu pokryciu terenu MethaneSAT będzie w stanie przedstawić pełny obraz emisji (więcej szczegółów tutaj).

Te wyjątkowe zdolności dają początek nowej erze przejrzystości w przemyśle. Interaktywne dane dotyczące emisji będą ogólnodostępne na stronie www.MethaneSAT.org oraz w Google Earth Engine, wiodącej platformie danych geoprzestrzennych używanej przez ponad 100 tys. ekspertów i analityków.

MethaneSAT powstał wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców EDF oraz partnerstwu zawartemu z rządem Nowej Zelandii. Do sfinansowania przedsięwzięcia MethaneSAT w największym stopniu przyczyniły się: Bezos Earth Fund, Arnold Ventures, Robertson Foundation oraz TED Audacious Project.

„Przez długi czas emisje metanu były pomijane i ciężko było je wykryć – powiedziała dr Kelly Levin, dyrektor ds. nauki, danych i zmian systemowych w Bezos Earth Fund. – MethaneSAT zmieni ten stan rzeczy, koncentrując się na udostępnieniu wiedzy naukowej i danych. Z nieba będzie w stanie zobaczyć to, czego nie dostrzegają inne obiekty, wspierając podmioty prowadzące działalność z dbałością o środowisko i pociągając do odpowiedzialności emitentów zanieczyszczeń. Możliwość współpracy przy tym przedsięwzięciu to dla Bezos Earth Fund powód do ogromnej dumy”.

W grudniu organizacja EDF dołączyła do Bloomberg Philanthropies, Międzynarodowej Agencji Energetycznej, RMI i Międzynarodowego Obserwatorium Emisji Metanu działającego w ramach Programu Środowiskowego ONZ, dając początek nowej, pierwszej tego rodzaju inicjatywie mającej na celu zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw i rządów za gospodarkę metanem.

„Aby zarządzać, trzeba najpierw zmierzyć. Ta zasada zdecydowanie sprawdza się w przypadku wysiłków na rzecz ograniczenia metanu, jednego z głównych zanieczyszczeń przyczyniających się do zmiany klimatu – powiedział Michael R. Bloomberg, specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ ds. Ambicji i Rozwiązań Klimatycznych oraz założyciel Bloomberg LP i Bloomberg Philanthropies. – Dane z satelity umożliwią nam poprawę pomiarów emisji metanu i lepsze ustalanie ich źródeł, zwiększając przejrzystość, zapewniając firmom i inwestorom niezbędne informacje do podjęcia działań oraz wspierając społeczeństwo w pociąganiu do odpowiedzialności emitentów zanieczyszczeń”.

Oprócz identyfikacji źródeł i tempa emisji dla danego regionu MethaneSAT umożliwi porównanie tempa strat emisji w głównych regionach świata, w których wydobywa się ropę naftową i gaz ziemny, a także wyników na przestrzeni czasu. Analizy opracowane specjalnie na potrzeby misji pozwolą na śledzenie emisji aż do ich źródeł w tych regionach docelowych.

„Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której solidne dane umożliwiały opracowanie solidnych zabezpieczeń regulacyjnych i lepszych praktyk operacyjnych w przemyśle. Odpowiedni poziom wiedzy naukowej pozwala na lepsze podejmowanie decyzji” – powiedział Mark Brownstein, wiceprezes wyższego szczebla EDF ds. transformacji energetycznej.

W styczniu rząd Joe Bidena zaproponował przepisy dotyczące opłaty od nadmiernych emisji metanu, co będzie wymagało precyzyjnej sprawozdawczości w zakresie emisji. Uchwalone w listopadzie unijne przepisy torują drogę do zobowiązania importerów gazu ziemnego do przedstawiania danych empirycznych dotyczących generowanych emisji, a Japonia i Korea – dwaj spośród największych nabywców LNG – zapoczątkowały plany mające na celu zobowiązanie dostawców do przekazywania danych dotyczących emisji.

Normy dotyczące metanu stanowią element krajowych porozumień politycznych i handlowych, dlatego MethaneSAT przyczyni się do zapewnienia spełnienia założonych celów i jasnego wskazania niedociągnięć pod względem deklarowanej redukcji emisji.

Ponad 150 krajów przystąpiło do globalnego zobowiązania dotyczącego redukcji emisji metanu, deklarując ograniczenie do 2030 r. łącznych emisji metanu o co najmniej 30 proc. w stosunku do poziomów z 2020 r. Podczas szczytu klimatycznego COP28 ponad 50 przedsiębiorstw ogłosiło podpisanie Karty Dekarbonizacji Sektora Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego, zobowiązując się do niemal całkowitej eliminacji emisji metanu i rutynowego spalania na pochodniach.

Oprócz organizacji macierzystej EDF do grona partnerów MethaneSAT należą Szkoła Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Harvarda, Obserwatorium Astrofizyczne Smithsonian oraz Nowozelandzka Agencja Kosmiczna. Cały zespół misji liczy ponad 70 ekspertów z całego świata cieszących się doświadczeniem w dziedzinie lotów kosmicznych, teledetekcji i analizy danych.

Satelita powstał w Kolorado, w oddziale Space & Mission Systems firmy BAE Systems, Inc. (dawniej Ball Aerospace) oraz Blue Canyon Technologies.

MethaneSAT, LLC

MethaneSAT, LLC to spółka zależna Environmental Defense Fund, Incorporated, czołowej międzynarodowej organizacji pozarządowej. EDF łączy naukę, ekonomię, prawo i innowacyjne partnerstwa z sektorem prywatnym w celu opracowywania transformacyjnych rozwiązań dla najpoważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska.

Jako jedna z czołowych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie, Environmental Defense Fund (edf.org) opracowuje transformacyjne rozwiązania dla najpoważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska. W tym celu EDF łączy naukę, ekonomię, prawo i innowacyjne partnerstwa z sektorem prywatnym. Przy wsparciu ponad 3 mln członków i biur w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku, Indonezji i Unii Europejskiej naukowcy, ekonomiści, prawnicy i eksperci polityczni EDF prowadzą działalność w 28 krajach w celu przekształcania opracowywanych rozwiązań w konkretne działania.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240304230293/pl/ 

Źródło: Environmental Defense Fund, https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/methanesat-juz-na-orbicie-w-nastepstwie-zapoczatkowanej-przez-spacex/TT

Zdjęcie: pexels