Najbardziej zrównoważony producent aluminium na świecie

Podziel się tym wpisem:

Spółka Vedanta Aluminium, jeden z największych producentów aluminium na świecie, zajęła najwyższe miejsce w cenionym rankingu S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 dla przemysłu aluminiowego, potwierdzając swoją pozycję najbardziej zrównoważonego producenta aluminium na świecie, który wyprzedza globalnych konkurentów w zakresie praktyk związanych z ochroną środowiska, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (ang. Environment, Social and Governance ‒ ESG).

S&P Global CSA to czołowa niezależna ocena zrównoważonej działalności przedsiębiorstw, która obejmuje coroczną ocenę zrównoważonych praktyk ponad 10 tysięcy firm na świecie. Vedanta Aluminium uzyskała wysokie wyniki w ocenianych kryteriach, zwłaszcza w zakresie różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, oddziaływania społecznego, praw człowieka, planowania talentów i praktyk w obszarze zarządzania zasobami wody.

Vedanta Aluminium zobowiązała się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do roku 2050, przyjmując dwutorową strategię redukcji i kompensacji śladu węglowego. Jeśli chodzi o redukcję śladu węglowego, firma koncentruje się na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie doskonałości produkcyjnej w celu zapewnienia wyższej wydajności operacyjnej oraz przejściu na niskoemisyjne źródła energii. Aby zrównoważyć swój ślad węglowy, firma wdraża również na dużą skalę rozwiązania z zakresu pochłaniania dwutlenku węgla poprzez szeroko zakrojone działania związane z zalesianiem. W ramach prowadzonej działalności firma umożliwia szerszy globalny dostęp do wytwarzanego w sposób odpowiedzialny, wysokiej jakości aluminium, aby zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość wszystkim ludziom.

Komentując to osiągnięcie, John Slaven, dyrektor generalny Vedanta Aluminium, powiedział:

„Rozpoczęliśmy transformacyjną podróż, w której nasze zaangażowanie na rzecz stosowania zrównoważonych praktyk wykracza poza kwestię zgodności z przepisami i ma pozytywny wpływ na środowisko. Pierwsze miejsce w rankingu S&P Global CSA jest wyrazem naszego zaangażowania w pełne wdrożenie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości, począwszy od zaopatrzenia aż po dostawę produktów. Priorytetowo traktujemy takie kwestie, jak wydajność zasobów, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przekształcanie odpadów w zasoby, zapewnienie dobrostanu naszym pracownikom i nawiązywanie trwałych relacji partnerskich z naszymi społecznościami na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Vedanta Aluminium nieustannie dąży do zarządzania środowiskiem w sposób wspierający kształtowanie bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Vedanta Aluminium, spółka zależna Vedanta Limited, to największy producent aluminium w Indiach, odpowiadający za produkcję ponad połowy aluminium w tym kraju. W roku obrotowym 2023 produkcja spółki osiągnęła 2,29 mln ton. Spółka jest liderem wysokiej jakości produktów aluminiowych, które znajdują istotne zastosowania w kluczowych branżach. Dzięki światowej klasy hutom aluminium i rafinerii tlenku glinu w Indiach firma realizuje swoją misję promowania nowych zastosowań aluminium jako „metalu przyszłości” dla bardziej ekologicznego jutra.

Źródło: PR Newswire, Vedanta Aluminium, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/vedanta-aluminium-w-rankingu-sp-global-csa-jako-najbardziej-zrownowazony-producent

Zdjęcie: www.pexels.com