GameChange Solar ogłasza zwiększenie produkcji fotowoltaiki

Podziel się tym wpisem:

Firma zwiększy udział krajowych dostawców komponentów w swoich produktach, dostarczając systemy nadążne składające się w 70% z elementów wytworzonych w USA, z możliwością zwiększenia tego wskaźnika do ponad 85%.

Firma GameChange Solar (GCS), czołowy międzynarodowy dostawca nowoczesnych i wydajnych systemów nadążnych dla fotowoltaiki naziemnej, zobowiązała się do zwiększenia produkcji fotowoltaiki w oparciu o kluczowe elementy wytwarzane w USA do 35 GW w skali roku, co stanowi wzrost z poziomu 24 GW w 2023 r. Na życzenie klienta udział komponentów krajowych w systemach nadążnych Genius Trackers może wynieść ponad 85%.

Firma potwierdziła, że standardowo jej trackery w 70% procentach będą składać się z elementów wytworzonych w USA, a dla chętnych klientów przewidziano możliwość zwiększenia tego udziału do 85%. Jest to wyraz wsparcia dla krajowej produkcji komponentów i dowód wiodącej pozycji GCS w branży w tym aspekcie. Przestawienie się na produkcję opartą w większym stopniu o elementy pochodzące z USA pozwala firmie podejmować wieloletnie zobowiązania dotyczące mocy z instalacji produkowanych na tej zasadzie.

GameChange Solar już od 2012 r. konsekwentnie stawia na dostawców elementów działających w USA, a poziom 35 GW instalacji produkowanych z ich dominującym udziałem sytuuje GCS na pozycji lidera branży fotowoltaicznej w tej kategorii. Realizację tego celu ułatwia licząca 30 obiektów sieć zakładów produkcyjnych w 16 stanach, dzięki której klienci firmy spełniają warunki przyznania ulg podatkowych na mocy Ustawy o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act) w związku z nabyciem produktów z odpowiednim udziałem komponentów pochodzących z USA.

W ramach polityki pozyskiwania elementów od krajowych dostawców GameChange Solar współpracuje w USA z producentami rozmaitych komponentów systemów nadążnych, w tym: tubowych systemów montażowych, pali, kontrolerów, elementów do montażu modułów, części tłoczonych i innych niezbędnych komponentów trackerów słonecznych.

Komentarz Dericka Botha, dyrektora handlowego GameChange Solar:

„Firma GameChange jest wieloletnim liderem, jeśli chodzi o produkcję trackerów solarnych z dominującym udziałem elementów wytwarzanych w USA. Jesteśmy dumni z naszego wkładu we wzrost krajowej produkcji na potrzeby branży fotowoltaicznej, który przyczynia się do powstawania ekologicznych miejsc pracy i napędza globalną transformację energetyczną.

GameChange Solar

GameChange jest czołowym dostawcą systemów nadążnych wykorzystywanych w elektrowniach słonecznych i rozproszonych systemach naziemnych na całym świecie. Firma jak dotąd dostarczyła systemy nadążne i o stałym kącie nachylenia o łącznej mocy ponad 26 GW. Łączą one w sobie zalety szybkiego montażu, niezawodnej jakości i niezrównanej wartości dzięki wysokim walorom konstrukcyjnym, innowacyjnej budowie i sprawdzonej technologii masowej produkcji. Produkty firmy dostosowują ustawienie paneli w elektrowniach słonecznych do aktualnego położenia słońca na niebie, pozwalając na optymalizację wydajności instalacji i zarazem chroniąc panele przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/gamechange-solar-oglasza-zwiekszenie-produkcji-fotowoltaiki-z-dominujacym

Zdjęcie: pexels