Farma fotowoltaiczna „Kira”

Podziel się tym wpisem:

Greenvolt Power, spółka zależna Grupy Greenvolt, specjalizująca się w wielkoskalowych projektach OZE, nawiązała współpracę z UniCredit Bank Hungary w zakresie finansowania projektu o wartości 36 milionów euro. Środki te zostaną przeznaczone na budowę, eksploatację i konserwację farmy fotowoltaicznej o mocy 57 MW na Węgrzech. Umowa finansowania, podpisana z węgierskim UniCredit Bank, opiewa na kwotę 36 milionów euro, a okres spłaty wynosi cztery i pół roku.

Elektrownia fotowoltaiczna o planowanej mocy zainstalowanej 57 MW, zlokalizowana w Királyegyháza, ma pozwolić na produkcję energii w ilosci 87 GWh rocznie. Greenvolt Power, odpowiedzialna za ten projekt, przewiduje zakończenie budowy do końca pierwszej połowy 2024 roku. Po oddaniu do użytku farmy fotowoltaicznej „Kira” wytworzona energia zostanie wprowadzona do węgierskiej sieci elektroenergetycznej. 

Adrian Góralski, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz finansowania projektów w Greenvolt Power, podkreśla, że zespoły obu firm zgodnie współpracowały nad dostosowaniem produktu finansowania projektu do potrzeb obu stron, zbliżając się tym samym do ukończenia projektu „Kira”. Oczekuje się, że farma fotowoltaiczna będzie gotowa do użytku komercyjnego do końca pierwszego półrocza 2024 roku. 

João Manso Neto, dyrektor generalny Grupy Greenvolt, zaznacza, że dzięki otrzymanemu finansowaniu firma jest gotowa szybko uruchomić kolejną farmę fotowoltaiczną na Węgrzech, co przyczyni się do generowania większej ilości zielonej energii. 

Albert Hulshof, dyrektor ds. korporacji w UniCredit Bank Węgry, wyraził dumę z zaangażowania banku w projekty dotyczące energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju. UniCredit Bank Hungary wspiera transformację energetyczną na Węgrzech zgodnie z wytycznymi ESG Grupy UniCredit. 

Grupa Greenvolt, specjalizująca się w rozwoju, budowie i eksploatacji wielkoskalowych elektrowni wiatrowych fotowoltaicznych, planuje osiągnąć 7,7 GW mocy w 15 krajach. Oczekuje się, że do końca bieżącego roku do budowy gotowe będą projekty o łącznej mocy 2,9 GW. UniCredit to bank handlowy o zasięgu europejskim, oferujący unikalne usługi we Włoszech, Niemczech oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest wspieranie postępu społeczności, dostarczanie usług najwyższej jakości wszystkim interesariuszom oraz uwalnianie potencjału klientów i pracowników w całej Europie.

Źródło, zdjęcie: Greenvolt Power, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/greenvolt-power-oddaje-do-uzytku-farme-fotowoltaiczna-kira