Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie transformacji energetycznej

Podziel się tym wpisem:

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i podsekretarz stanu Anita Sowińska 20 marca 2024 r. spotkały się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich RP. Rozmowy dotyczyły m.in. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w zakresie transformacji energetycznej, zachowania bioróżnorodności i włączenia zielonej infrastruktury do strategii rozwojowych.

W spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska wzięli udział reprezentanci Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa, Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Widzimy duże potrzeby dialogu i rozmów,  tworzymy więc przestrzeń do działania. Chciałabym zagwarantować, że Państwa głos będzie uwzględniany w procesie konsultacji

– powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Reprezentanci przedstawili swoje problemy i obawy, dotyczące m.in. ochrony środowiska, transformacji energetycznej czy gospodarki odpadami.

Kierownictwo MKiŚ w odpowiedzi poruszyło temat wsparcia rozwoju OZE na terenach wiejskich. Rozmawiano o utworzeniu spójnych i stabilnych mechanizmów wsparcia w zakresie zróżnicowanych form rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, transformacji energetycznej czy rozwoju energetyki prosumenckiej.

Jednym z naszych celów jest tworzenie nowych parków narodowych i rezerwatów, obszarów chronionych. Mamy zamiar zrobić to w konsensusie społecznym, z dbałością zarówno o jednostki samorządu terytorialnego, jak i o biznes. Chcemy zwiększać tereny chronione

powiedziała minister.

Kierownictwo MKiŚ zwróciło uwagę na potrzebę pilnego podjęcia prac nad racjonalizacją gospodarki odpadami komunalnymi i stworzenie podstawy do systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Rozmawiano również o uproszczeniu i stworzeniu skutecznych narzędzi prawnych, związanych z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości usuwania nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Jeśli chodzi o kwestię odpadów, to mamy pełną świadomość problemu. Musimy pomyśleć nad mechanizmami prawnymi. Pracujemy również nad systemem kaucyjnym. Poprawiamy to prawo, chcemy żeby było lepsze i bezpieczniejsze dla samorządów i obywateli, a jednocześnie skuteczniejsze

dodała minister Hennig-Kloska.

Na koniec poruszono temat przywrócenia gminnych funduszy ochrony środowiska, dzięki którym samorządy mogłyby wspierać programy i przedsięwzięcia krajowe i regionalne, a także kreować własne programy wsparcia ochrony środowiska, gospodarki wodnej, transformacji energetycznej i ochrony powietrza. Wspomniano również o wprowadzeniu ograniczeń w zakresie maksymalnych cen energii elektrycznej i nośników energii dla jednostek samorządu terytorialnego.

Źrodło: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-klimatu-i-srodowiska-paulina-hennig-kloska-i-podsekretarz-stanu-anita-sowinska-na-spotkaniu-ze-zwiazkiem-gmin-wiejskich-rzeczpospolitej-polskiej/X

Zdjęcie: pixabay