Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami

Podziel się tym wpisem:

Zmiany w systemie BDO i rozszerzenie składu zespołu doradczego ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – m.in. o takich rozwiązaniach w systemie gospodarki odpadami mówiła klimatu i środowiska Anita Sowińska w trakcie konferencji prasowej. Wydarzenie odbyło się 14 lutego 2024 r., bezpośrednio po spotkaniu Zespołu doradczego ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie konferencji prasowej wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska mówiła o planowanych zmianach przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Wcześniej o zmianach tych rozmawiano w trakcie spotkania Zespołu doradczego ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

Rozwój systemu BDO

Wiceministra poinformowała o planowanych zmianach w zakresie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. baza BDO. Jak podkreślała wiceministra Sowińska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2024 r. odpowie na główne potrzeby użytkowników tego systemu. Będą one obejmować m.in. rozwój Modułu Raportowego oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności w Module Zarządzania Kontem.

Kwestie te były zgłaszane przez marszałków województw i poszczególne instytucje.

– mówiła wiceministra Sowińska.

Zmiany we frakcjonowaniu odpadów budowanych

Jak mówiła wiceministra Sowińska, na pierwszym wspólnym spotkaniu Zespołu doradczego omawiano m.in. zmiany we frakcjonowaniu odpadów budowanych.
Od 1 stycznia 2023 r. miał obowiązywać art. 101 a ustawy o odpadach, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Po analizie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych oraz z uwagi na zgłaszane wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia art. 101a ustawy o odpadach przesunięto termin wejścia w życie ww. przepisów z  1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r.

Natomiast samo wdrożenie przepisu i przesunięcie terminu wejścia w życie nie rozwiązuje problemu. Od 1 stycznia 2025 r. wejdzie obowiązek segregowania tych odpadów na frakcje. Jest to długo oczekiwana regulacja, również od strony branży recyklingowej. Obecne brzmienie przepisów zobowiązuje podmioty do segregowania w miejscu wytworzenia (u źródła) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

mówiła.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/wiceministra-anita-sowinska-o-rozwiazaniach-w-zakresie-gospodarki-odpadami/TT

Zdjęcie: pixabay