MKiŚ:Trwają prace nad programem Nowa Energia na 2,5 mld zł, który dotyczy m.in. biogazowni

Podziel się tym wpisem:

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) trwają prace nad programem Nowa Energia o wartości 2,5 mld zł, poinformował wiceminister w tym resorcie Ireneusz Zyska. Jeden z obszarów tematycznych z planowanym budżetem 350 mln zł ma dotyczyć wsparcia budowy biogazowni oraz energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu.

„Obecnie trwają prace nad kolejnym programem wsparcia dla sektora biogazu i biometanu w ramach większego działania pod nazwą Program Priorytetowy Nowa Energia. To jeden z programów służących realizacji celów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, mający przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie projektów dotyczących nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na obniżenie emisyjności energetyki i przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii” – napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

Program z budżetem ok. 2,5 mld zł będzie realizowany w 6 obszarach tematycznych, z których jeden pn. „5. Stabilne niskoemisyjne źródła energii” z planowanym budżetem 350 mln zł dotyczy wsparcia m.in. budowy biogazowni, energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, instalacji do produkcji i wykorzystywania biogazu/biometanu/ biopaliw oraz agregatów chłodniczych zasilanych ciepłem, podał wiceminister.

Program zakłada wsparcie wdrożenia we własnej działalności technologii generacji energii z pogodowo niezależnych źródeł odnawialnych oraz technologii pozwalających na wysokosprawne konwertowanie energii w procesach, m.in. energetycznego wykorzystania biomasy/biogazu/biometanu; biogazowni, w tym mobilnych; produkcji i wykorzystywania biogazu/biometanu/ biopaliw.

Beneficjentami programu mają być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców oraz konsorcja, w skład których będzie wchodzić co najmniej jeden przedsiębiorca. Wsparcie ma być udzielane  w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością uzyskania premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł.

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/krotkie-spiecie/mki-trwaj-prace-nad-programem-nowa-energia-na-2-5-mld-z-kt-ry-dotyczy-m-in-biogazowni/