Fundacja Centrum Nowych Technologii GreenLab – oferta pracy

Podziel się tym wpisem:

Fundacja Centrum Nowych Technologii GreenLab w swojej działalności podejmuje się i wspiera działalność analityczną i doradczą zorientowaną wokół tematu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego Polski, promocji odnawialnych źródeł energii, rozwiązań proekologicznych i sprawiedliwej zielonej transformacji. Analizujemy polskie i europejskie regulacje dotyczące ram i standardów raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz monitorujemy dynamicznie rozwijający się obszar sprawozdawczości niefinansowej. 

GreenLab zrzesza partnerów społecznych (przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe), którzy wspólnie chcą walczyć o zeroemisyjną, czystą, sprawiedliwą i zrównoważoną gospodarkę dla nas i przyszłych pokoleń. 

Kogo poszukujemy 

Poszukujemy specjalisty w zakresie obsługi administracyjno – biurowej organizacji pozarządowych: 

 • posiadających minimum 1 roczne doświadczenie w obsłudze administracyjnej biura (doświadczenie w obsłudze biura NGO będzie dodatkowym atutem), 
 • dobrze organizujących pracę własną,  
 • cechujących się analitycznym umysłem i umiejętnością jasnego formułowania myśli, 
 • ambitnych, nastawionych na rezultaty i efektywną pracę w zespole, 
 • pozytywnie nastawionych do zmian, otwartych na naukę, 
 • posiadających wysoką motywację do pracy i rozwoju zawodowego 

Jesteśmy otwarci na prowadzenie rozmów rekrutacyjnych online, za pomocą wideokonferencji. 

Zakres obowiązków: 

 • Koordynowanie procesu obiegu i archiwizacji dokumentów wewnątrz organizacji, zarządzanie obiegiem korespondencji, 
 • wystawianie i organizacja przepływu faktur, umów i rachunków do umów 
 • kontakt z kontrahentami, usługodawcami, wykonawcami mający na celu zapewnienie załatwienia kwestii formalnych związanych z podpisaniem i rozliczeniem umów i wykonanych prac 
 • Przygotowywanie i dostarczanie dokumentów dla zewnętrznego biura księgowego 
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem środowiska biurowego, dokonywanie zakupów biurowych 
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz nadzór nad ich prawidłowym podpisaniem  
 • Organizacja stanowisk oraz narzędzi pracy 

Warunki pracy 

Forma stacjonarna/zdalna (hybrydowo), zatrudnienie w początkowym okresie współpracy (3 miesiące) na podstawie umowy zlecenia, potem w przypadku pozytywnej oceny świadczonych usług, możliwość podpisania umowy o pracę. 

Możliwość pracy 3 dni w tygodniu. 

To oferujemy: 

 • ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę w prężnej rozwijających się organizacjach pozarządowych 
 • unikalną kulturę pracy zadaniowej, duża samodzielność 
 • przyjazną atmosferę i rewelacyjną lokalizację biura (Zebra Tower, ul. Mokotowska 1 w Warszawie) 
 • Wynagrodzenie: w zależności od doświadczenia i wymiaru czasu pracy 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/3rJFem4LfKeDoHXv5