Elektrownia zasilana wodą. Dostarcza energię do ponad 400 gospodarstw

Podziel się tym wpisem:

Elektrownia uruchomiona w połowie stycznia (12.01) przez Orlen jest w stanie wyprodukować rocznie energię dla ok. 400 gospodarstw.

Jak podał koncern, uruchomiona w Płocku elektrownia zasilana jest wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków głównego zakładu produkcyjnego Orlenu.  

Jednostka ta wykorzystuje m.in. rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu, którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora.

Energia z wody

Przepływowa hydroelektrownia o mocy 160 kW, która rocznie może wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej, powstała na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego Orlenu w Płocku.

Orlen wyliczył, że w ciągu jednego roku, jednostka będzie w stanie wyprodukować „energię, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych”.

„Budowa hydroelektrowni kosztowała około 3 mln zł” – dodał koncern. Dodano jednocześnie, że produkowana w jednostce energia będzie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej, co da Orlenowi możliwość pozyskania przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie.

Zeroemisyjne źródła energii

Koncern ogłaszając otwarcie nowej jednostki podkreślił, że inwestycja wpisuje się w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz rozwój nowych, zeroemisyjnych źródeł produkcji energii.

„Do tej pory energia z oczyszczonych ścieków, odprowadzanych z zakładu produkcyjnego w Płocku, po prostu się marnowała. Teraz, dzięki uruchomieniu hydroelektrowni, możemy użyć tej energii do produkcji zielonej elektryczności” – powiedział członek zarządu Orlenu ds. operacyjnych Józef Węgrecki, cytowany w komunikacie.

Wegrecki podkreślił, że „lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów jest ważnym elementem transformacji energetycznej koncernu, umożliwiającym zrównoważony rozwój”, co zgodne jest z celami Grupy Orlen.

Sposób produkcji energii

Orlen w komunikacie przypomniał, że woda używana w zakładzie produkcyjnym w Płocku jest czerpana z Wisły, a po samym wykorzystaniu, jest w pierwszej kolejności oczyszczana i uzdatniana. Wszystko po to, by jej parametry były zgodne z normami środowiskowymi.

Oczyszczone ścieki wykorzystuje się w zakładzie m.in. do produkcji wody przeciwpożarowej i gospodarczej – w ten sposób częściowo zamykany jest obieg wody. Dopiero w przypadku nadmiaru wody, jest ona odprowadzana do rzeki.

Główny zakład w Płocku wykorzystuje ok. 27 mln metrów sześc. Wody rocznie, co stanowi ok. 0,2 proc. zużycia wody ogółem w całej polskiej gospodarce – podał Orlen. Jednak, dzięki szerokim modernizacjom zakład ten dwukrotnie zwiększył efektywność wykorzystywania wody w produkcji, ograniczając tym samym ilość odprowadzanych ścieków z ok. 40 mln metrów sześc. Do 14 mln metrów sześc.

„To wszystko przy wzroście przerobu ropy z około 8 mln do ponad 16 mln ton rocznie” – podkreślono w informacji.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Ostatnia inwestycja w hydroelektrownie w Płocku wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Orlen, wyznaczonej na lata 2024-2030. Według niej, do 2026 roku Grupa stworzy m.in. kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności i jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.

Jedną z kluczowych inwestycji w ramach strategii jest projekt „Blue Birdge”. Zakłąda on odbiór ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i doczyszczanie ich do jakości wody procesowej, która będzie wykorzystywana w głównym zakładzie w Płocku.

„Dzięki temu koncern ograniczy o około 25 proc. pobór wody wiślanej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych w zakładzie w Płocku” – zapowiedział Orlen.

Zakład główny w Płocku to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych tego typu w Europie.

Orlen/pap/X, https://zieloneaktywa.pl/Elektrownia-zasilana-woda-Dostarcza-energie-do-ponad-400-gospodarstw-85a

Fot. pexels