Rozmowy na temat transformacji energetycznej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Podziel się tym wpisem:

Wiceminister Krzysztof Bolesta i przedstawiciele resortu rozmawiali z ekspertami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego nt. wyzwań transformacji energetycznej i nowej strategii energetycznej. Spotkanie, które odbyło się 22 marca 2024 r. w Warszawie, było jednym z punktów wizyty ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce. Misja ta miała na celu zapoznanie się przedstawicieli Funduszu z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Spotkanie wiceministra Krzysztofa Bolesty i przedstawicieli resortu z ekspertami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Resortowi Klimatu i Środowiska zadano szereg szczegółowych pytań, dotyczących m.in.:  harmonogramu przyjęcia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2024 i Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu, wprowadzenia podatku węglowego czy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Na spotkaniu potwierdzono, że w ministerstwie trwają intensywne prace nad aktualizacją „KPEiK na lata 2021-2030″, która zgodnie z przepisami unijnymi zostanie poddana konsultacjom zapewniającym dostęp do procesu wszystkim zainteresowanym stronom. Potwierdzono również, że Polska jest w trakcie przechodzenia na gospodarkę bezemisyjną, na co potrzebne są bezprecedensowe środki finansowe. Dlatego inwestycje w zielone technologie będą wspierane ze środków publicznych i prywatnych, funduszy unijnych oraz innych funduszy zagranicznych.

Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania programów finansowanych w ramach wieloletniego budżetu UE. Najważniejsze programy finansujące projekty energetyczne i środowiskowe są realizowane w ramach polityki spójności oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Poruszono też temat Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który jest realizowany zgodnie z harmonogramem.  W tym roku spodziewamy się dalszych postępów w realizacji  projektu, w tym m.in. finalizacji konsultacji z Komisją Europejską dotyczących modelu finansowania i mechanizmu wsparcia dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/klimat/rozmowy-na-temat-transformacji-energetycznej-z-miedzynarodowym-funduszem-walutowym/pixabay