PGE podpisało list intencyjny dotyczący rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie

Podziel się tym wpisem:

Autor: Fundacja GreenLab

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska podpisały porozumienie dotyczące rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie.


Ciepłownia geotermalna o mocy 20 megawatów ma powstać w Szczecinie. Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. PGE, NFOŚiGW oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliższą współpracę w celu kontynuowania prac i doprowadzenia do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych.

Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych – dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano list intencyjny dotyczący rozwoju źródeł geotermalnych.

Szczecin z dużym potencjałem wykorzystania geotermii do produkcji ciepła

Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Naturalnie gorąca woda będzie pochodzić z odwiertu zlokalizowanego w Szczecinie, a więc jej wydobycie i dystrybucja będzie odbywać się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczyni się do rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Co więcej ciepłownictwo geotermalne nie wyczerpuje się oraz nie zanieczyszcza atmosfery. Jest to bardzo ważne dla ochrony naszego środowiska – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W obliczu wojny na Ukrainie i embarga na węgiel z Rosji są potrzebne alternatywne źródła energii – dodał Zbigniew Bogucki.

Obecnie w województwie zachodniopomorskim działają dwie ciepłownie, których źródłami energii są wody geotermalne. Znajdują się w Pyrzycach oraz Stargardzie.