Legnica stawia na energochłonność oświetlenia

Podziel się tym wpisem:

Rozstrzygnięto kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Legnica pozyskała blisko 4 mln zł. W dziewiątej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.

Na modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę energooszczędnych opraw oświetleniowych w Legnicy udało się pozyskać 3 999 120,00 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

Zródło: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/legnica-miliony-zlotych-na-energooszczedne-oswietlenie

Zdjęcie: pixabay