Za nami konferencja „Polityka klimatyczna: Zielony Ład do korekty”

Podziel się tym wpisem:

26.09 na Sali Notowań GPW w Warszawie odbyła się konferencja „Polityka klimatyczna: Zielony Ład do korekty”, którego portal CIRE.pl był patronem medialnym. Tematem przewodnim konferencji był kryzys energetyczny wywołany przez agresję rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wybitni eksperci zastanawiali się w tym kontekście nad unijnym Zielonym Ładem

Partnerem Strategicznym wydarzenia była spółka Tauron Polska Energia S.A., a Partnerem Głównym – Enea S.A.

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez dr Wojciecha Nagela, dyrektora strategicznego Fundacji GreenLab, oraz Alinę Bączar, wiceprezes Fundacji GPW. Po przemówieniach przedstawicieli obu Fundacji, głos zabrał Minister Piotr Pyzik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który odczytał list od wicepremiera Jacka Sasina skierowany do uczestników konferencji.

Panel I: „Zielony zwrot w kontekście wojny na Ukrainie”

W panelu I pt. „Zielony zwrot w kontekście wojny na Ukrainie”, moderowanym przez prof. Tomasza Grzegorza Grosse, prelegenci dyskutowali o politycznych i geopolitycznych konsekwencjach wybuchu wojny na Ukrainie i ich znaczeniu dla ambicji klimatycznych wynikających z unijnego prawodawstwa, w szczególności agendy Europejskiego Zielonego Ładu. W panelu udział wzięli: Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, prof. Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, dr Michał Paszkowski – Instytut Europy Środkowej, Fundacja GreenLab, Dominik P. Jankowski – Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO oraz Jakub Wiech – ekspert portalu Energetyka24.com.

Paneliści zgodzili się ze sobą co do kwestii nadmiernej ambitności proponowanych unijnych polityk, mających na celu transformacje energetyczną, które jednakowoż nie biorą pod uwagę realiów i kosztów – zarówno ekonomicznych jak i społecznych – jakie ich implementacja może generować.

W czasie panelu pan Jakub Wiech – redaktor portalu Energetyka24.com – podkreślił konieczność poszerzenia instrumentarium z jakiego państwa Unii mogłyby korzystać aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celów transformacyjnych.

„Polska powinna bardzo mocno naciskać na to żeby dywersyfikacja miała miejsce na płaszczyźnie technologii; Tzn. abyśmy nie popełniali błędu jaki UE popełniła, czyli sekowania niektórych rozwiązań, przekładających się na dywersyfikację, tylko dlatego, że nie znajdują się one w obszarze zainteresowania niektórych, bardzo silnych państw członkowskich. Mówimy tu np. o technologii jądrowej, która powinna być objęta takim samym wsparciem jak źródła odnawialne” – stwierdził redaktor Wiech.

Panel II: „Zielona transformacja a bezpieczeństwo energetyczne Polski”

Panel II również zgromadził wielu znamienitych ekspertów z firm energetycznych a także przedstawiciela instytucji dbającej o zdrowie Polaków. W debacie uczestniczyli członkowie zarządów firm: Artur Warzocha, Tauron Polska Energia S.A., Lech Żak z Enea S.A, Andrzej Bondyra reprezentujący Agencję Rynku Energii S.A. oraz Marcin Gomoła – z PZU Zdrowie S.A.

Prowadzący dyskusję dr Wojciech Nagel zaprosił do wypowiedzi na temat istoty bezpieczeństwa energetycznego Polski, restrykcyjnego podejścia do polityki klimatycznej wobec państw UE oraz szeroko rozumianej działalności osłonowej wobec firm i obywateli w związku z wysokimi cenami energii.

Dyskutanci podzielili pogląd o restrykcyjności polityki klimatycznej w UE, w sytuacji, w której odpowiada ona jedynie za 7% globalnej emisji cieplarnianej. Pan Artur Warzocha wskazał na znaczenie inwestycji prowadzonych przez spółkę dla umacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wskazał na efekty modernizacji bloku 200 MW w Jaworznie i strategii Zielony Zwrot Taurona: OZE + dystrybucja. Pan Lech Żak podkreślił znaczenie inwestycji w energetykę, gdzie widoczne są wieloletnie zaniedbania, Ponadto spółki energetyczne zmagają się z falą tzw. fake newsów, inspirowanych przez otoczenie Polski, zmierzające do osłabienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Andrzej Bondyra podkreślił znaczenie przejrzystych regulacji obszaru energetycznego, które sprzyjają działalności rynku i konsumentom energii. Prezes mówił także o konieczności problem niewystarczającej pojemności pojemności polskiego systemu elektroenergetycznego, w momentach gdy źródła OZE generują dużą ilość energii, np. elektrownie wiatrowe w bardzo wietrzne dni, przy symultanicznej generacji energii ze źródeł węglowych.

„Rozwój OZE wymagać będzie od energetyki wielu inwestycji, przede wszystkim w te źródła, które charakteryzują się wysoką elastycznością.” – mówił prezes Bondyra.

Marcin Gomoła podkreślił znaczenie cen energii dla kształtowania oferty zdrowotnej oraz rozwoju sieci placówek. W ciągu roku nastąpił bowiem znaczny – blisko 20 procentowy przyrost usług na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Panelista zwrócił uwagę na fakt, iż Rosja wykorzystuje energię jako broń wobec krajów UE i Polski. Działania rządu temu przeciwdziałają, w zakresie dostępnej adekwatności.

Pytania i dyskusja po debacie wskazała na dużą znajomość poruszanej problematyki wśród uczestników konferencji. Ożywiona wymiana poglądów dotyczyła roli państwa w gospodarce i znaczenia interwencjonizmu w czasie kryzysu oraz spustoszenia na rynkach czynionego przez agresję rosyjską. Dyskutanci byli zasadniczo zgodni, iż państwo jako regulator i aktywny uczestnik procesów w gospodarce powinno oddziaływać umiejętnie i symetrycznie wobec pojawiających się zagrożeń.

Źródło: https://zielona-energia.cire.pl/