Unijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Podziel się tym wpisem:

2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1208 z 16 listopada 2023 r. zmienia dyrektywę 2000/14/WE. Zmiana dotyczy metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, w związku z postępem technicznym oraz nowymi metodami pomiarowymi przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej. Dlatego zmianie ulegnie tylko załącznik III dyrektywy 2000/14/WE, który określa podstawowe normy emisji hałasu w części A oraz procedury badania hałasu wymienionych w części B załącznika III urządzeń.

Rozporządzenie (UE) 2024/1208 zacznie obowiązywać od 22 maja 2025 r. Treść rozporządzenia jest dostępna do pobrania we wszystkich językach oficjalnych państw członkowskich ze strony.

Zmianie ulegnie także krajowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Dotychczasowy załącznik IV ww. rozporządzenia i wszystkie odniesienia do tego załącznika zostaną zmienione na bezpośrednie odwołania do nowego rozporządzenia (UE) 2024/1208.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej dot. dyrektywy 2000/14/WE na portalu.

Źródło: MRiT