Poprawa chłonności sieci PSG szansą na rozwój rynku biometanu

Podziel się tym wpisem:

Biometan w strategii rozwoju polskiego gazownictwa oraz jego rola w kontekście gospodarki neutralnej klimatycznie i bezpieczeństwa energetycznego Polski to główne tematy panelu otwierającego drugi dzień 27. konferencji Gazterm. W wydarzeniu wziął udział m.in. Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG.

Biometan wydaje się być obecnie jedynym realnym kierunkiem zazielenienia polskich sieci gazowych. Unia Europejska postawiła sobie za cel jego produkcję w 2030 r. w wysokości 35 mld m3. Aby Polska mogła dołożyć swoją „cegiełkę” do rozwoju tego sektora, niezbędne są: aktualizacja krajowej strategii rozwoju biometanu oraz środki finansowe, które pozwolą pobudzić ten rynek w naszym kraju. 

– Obecnie do Polskiej Spółki Gazownictwa wpłynęło ok. 460 wniosków o przyłączenie podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan albo zapytań o taką możliwość. W związku z ograniczoną chłonnością naszej sieci gazowej, aby można było przyłączyć wszystkie potencjalnie zainteresowane biogazownie, niezbędne są inwestycje w jej rozbudowę. Szacujemy, że konieczna jest realizacja 68 inwestycji, tzw. „spinek systemowych” za łączną kwotę ok. 206 mln zł. Realizacja ich pozwoli na zwiększenie chłonności naszej sieci o około 51 tys. m3/h. To w praktyce wyeliminuje kwestie ograniczenia jej chłonności na obszarach z największą liczbą wniosków i o największym potencjale substratowym – powiedział Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG. 

Potencjał biogazu w Polsce szacuje się na około 8 mld m3 rocznie, co stanowi równowartość ok. 4,8 mld m3 biometanu.  Wykorzystanie tego potencjału z jednej strony może w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwić uzyskanie celów unijnych w zakresie dekarbonizacji, a z drugiej strony jest także ogromną szansą dla sektora rolniczego w Polsce, który dzięki produkcji biometanu może generować dodatkowe dochody.

Źródło: PSG

Zdjęcie: net