Politechnika Krakowska uruchomiła Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych

Podziel się tym wpisem:

Politechnika Krakowska otworzyła w czwartek nowe centrum badawcze – Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Ośrodek, współfinansowany ze środków unijnych, dysponuje unikatową aparaturą umożliwiającą wykonywanie najdokładniejszych pomiarów w skalach od nano do wielkogabarytowych.

Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych (LUPW) Politechniki Krakowskiej powstało na terenie uczelnianego kampusu przy al. Jana Pawła II w ramach – współfinansowanego ze środków unijnych – projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET) z udziałem czterech polskich politechnik.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata wyjaśnił w czwartek, że sieć i światowej klasy ośrodek badawczy w obszarze metrologii współrzędnościowej tworzą cztery czołowe uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska (lider konsorcjum) oraz Politechniki: Poznańska, Warszawska i Świętokrzyska.

„Celem sieciowej współpracy było utworzenie w Polsce wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej dla rozwoju metrologii współrzędnościowej – obszaru nauki zajmującego się pomiarem i obrazowaniem 3D wszelkich obiektów geometrycznych. Ważnym zadaniem NSMET jest też wzorcowanie systemów współrzędnościowych, stosowanych w przemyśle i instytutach badawczych” – wyjaśnił rektor.

Według naukowców wysoko specjalistyczna aparatura badawcza Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej, w tym nowa infrastruktura badawcza Politechniki Krakowskiej, pozwoli na wykonywanie w Polsce najdokładniejszych pomiarów współrzędnościowych świata.

Według prof. Adama Gąski, kierownika projektu LUPW ośrodek dysponuje unikatową w skali międzynarodowej aparaturą umożliwiającą wykonywanie pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych, w skalach od nano do pomiarów wielkogabarytowych.

„Takie pomiary są niezbędne do niezawodnego i bezpiecznego działania urządzeń, sieci, linii produkcyjnych niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki” – wyjaśnił przedstawiciel PK.

W nowym laboratorium – wskazał profesor – badane będą części maszyn i układów z różnorodnych branż przemysłu, m.in.: samochodowego, lotniczego, energetycznego (w tym odnawialnych źródeł energii), maszynowego, AGD oraz medycyny, fotowoltaiki, technologii światłowodowych, optoelektroniki, bioinżynierii, produkcji materiałów kompozytowych i nanomateriałów, itd.

Zdaniem naukowców pomiary o takiej dokładności wykonuje się w zaledwie kilku światowych ośrodkach, przy czym możliwości aparaturowe polskiej sieci czynią ją jednym z najnowocześniejszych centrów badawczych, o najszerszym zakresie badań.

Projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej o wartości ponad 51 mln zł jest realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez cztery polskie politechniki. Wartość unijnego dofinansowania to ponad 35 mln zł, z czego najwięcej, bo 18 mln zł pozyskała Politechnika Krakowska, lider konsorcjum.

Dzięki tym środkom oraz środkom własnym uczelni i Wydziału Mechanicznego PK w Krakowie powstało nowe Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych oraz doposażone zostało działające już w Politechnice Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Łączna wartość tych inwestycji to 29 mln zł.Źródło: Nauka w Polsce