Grupa Azoty uruchomi projekt „Zielone Azoty” – nakłady inwestycyjne na zielone projekty wyniosą blisko 2,7 mld zł

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Grupa Azoty w strategii do 2030 zakłada uruchomienie projektu „Zielone Azoty”, którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczorozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

  • Łączna moc z nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie 300 MW.
  • Emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz.
  • Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020.


Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie 300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, może pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego ma pozwolić na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Strategia ESG

Grupa Azoty będzie realizować również działania w ramach strategii ESG na lata 2021-2030, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz potwierdzeniem zrozumienia wpływu, jaki Grupa wywiera na otoczenie, w tym na środowisko oraz klimat. W perspektywie 2030 roku priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Zamierzenia, jak też kontynuacja dotychczasowych działań w tych obszarach określone zostały w ramach Strategii ESG, bazującej na zdefiniowanych 5 filarach strategicznych: klimat i środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Prace badawczo-rozwojowe

Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych. Wśród nowych projektów znajdą się m.in.: biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, opracowane we współpracy z Compo Expert, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Grupa Azoty zintensyfikuje również działania w obszarze precyzyjnego rolnictwa, wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze AGRO, czyli poprawę efektywności nawożenia.

Elektromobilność

Grupa Azoty będzie realizować również działania m.in. z obszaru elektromobilności, czyli rozwoju ogniw paliwowych i materiałów do produkcji ogniw, wdrożenia technologii recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów), czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł. Rozważana jest również realizacja projektu sekwestracji, czyli zatłaczania dwutlenku węgla (CO2) do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych