Znaczenie i przyszłość rolnictwa ekologicznego

Podziel się tym wpisem:

– Będziemy jako resort rolnictwa robić, co jest możliwe, aby wspierać produkcję żywności ekologicznej w Polsce. To proste: odpowiednie wyżywienie wpływa na zdrowie. Nakłady finansowe państwo poniesie albo na produkcję żywności wysokiej jakości, albo na leczenie – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas dzisiejszego wystąpienia na konferencji „100 lat rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego”.

Przemówienie ministra Siekierskiego podczas konferencji (fot. MRiRW)

Wykorzystanie naturalnego potencjału przyrodniczego

– Zgadzam się z filozofią w rolnictwie uznającą organiczny charakter gospodarstwa, w którym stosuje się odpowiednie powiązanie produkcji roślinnej i zwierzęcej. W gospodarstwie takim czerpie się korzyści wynikające z zależności między tymi działami produkcji oraz stosuje się system zmianowania, który w sposób bardzo istotny wpływa na zmniejszenie zużycia środków chemicznych i pozwala na zachowanie jakości gleby – podkreślił minister Siekierski.

Szef resortu rolnictwa przytoczył przykład projektu naukowego sprzed lat. W jego ramach studenci otrzymywali zadania, żeby urządzić gospodarstwa – o różnej wielkości i o różnym kierunku produkcji. Zadanie zakładało odpowiednie wykorzystanie naturalnego potencjału gospodarstwa i powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą.

Minister Siekierski zauważył, że chociaż wydarzyło się to wiele lat temu, to również obecnie instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) są ukierunkowane na gospodarstwa prowadzące zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą, w odpowiedni sposób, uwzględniając wydajność produkcji roślinnej.

– Takie rozwiązanie jako resort uważamy za najlepsze. Wpływa ono pozytywnie na jakość żywności i tworzy organiczny charakter gospodarstwa. Wykorzystuje naturalny potencjał przyrodniczy – powiedział minister.

Rządowe wsaprcie produkcji ekologicznej

– Jako resort rolnictwa chcemy wesprzeć rynek produktów ekologicznych. Obowiązkiem państwa jest przejęcie niektórych obciążeń producentów, aby obniżyć koszty produkcji ekologicznej i uczynić produkty bardziej dostępnymi – poinformował minister Siekierski.

Znaczenie rolnictwa ekologicznego

– To, co Państwo czynią, jest ważne dla obecnych przeobrażeń w rolnictwie. Wchodzą Państwo w obszar, który jest – mimo małego udziału w produkcji – coraz ważniejszy, jeśli chodzi o odbiór przez konsumentów – zwrócił się szef resortu rolnictwa do producentów żywności ekologicznej.

Minister przytoczył dane, zgodnie z którymi odbiorcą żywności ekologicznej są głównie kobiety w ciąży i osoby dotknięte poważnymi chorobami.

– Wiemy, że odpowiednia dieta jest lecznicza dla organizmu. Ta wiedza wymaga upowszechnienia, aby konsumenci i producenci żywności byli tego świadomi – stwierdził minister Siekierski.

– To proste: produkcja rolnicza to wyżywienie, a odpowiednie wyżywienie wpływa na zdrowie. Nakłady finansowe państwo poniesie więc albo na produkcję żywności, albo na leczenie. Wiemy, że koszty leczenia są duże większe i są to też koszty społeczne – dodał szef resortu rolnictwa.

Polska wizja rolnictwa ekologicnego w UE

Minister Siekierski przypomniał, że mamy przed sobą 3 lata bieżącej perspektywy finansowej UE, która obejmuje lata 2021-2027. W 2028 r. zacznie się nowa perspektywa finansowa i zapewne nowa WPR.

– Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią uformuje się nowa Komisja Europejska. Od 1 stycznia 2025 r. Polska będzie sprawowała Prezydencję w Unii Europejskiej. Chcemy wykorzystać tę okazję, żeby zaprezentować naszą wizję przyszłej WPR po 2028 r. – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Stąd nasza prośba, aby Państwo się w to włączyli poprzez wypracowanie naszego, polskiego spojrzenia na rolnictwo ekologiczne w UE. Proszę o uwzględnienie przy tym dużego zróżnicowania rolnictwa w UE. Będzie to nasz dobry wkład w przyszłość rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego w Unii – zwrócił się minister do producentów żywności ekologicznej.

Rolnictwo biodynamiczne

Rolnictwo biodynamiczne jest prekursorem współczesnego rolnictwa ekologicznego. Ten rodzaj rolnictwa ekologicznego był dawniej spotykany w Polsce.

Jest to rodzaj rolnictwa ekologicznego, opierającego się na biodynamice – dziedzinie wiedzy z pogranicza wielu nauk. Jego początki sięgają jeszcze początków XX w.

W rolnictwie biodynamicznym dostrzega się wpływ na plonowanie roślin różnorodnych czynników, w tym sił atmosfery (światła, ciepła, wody), stosowania kompostów oraz uwzględniania w płodozmianie sąsiedztwa roślin.

Zgodnie z zasadami biodynamiki w gospodarstwie powinna być równolegle prowadzona produkcja zwierzęca oraz roślinna, w uprawie należy uwzględniać wzajemny korzystny wpływ roślin na siebie, a zwierzętom hodowlanym powinny być zapewnione dobre warunki bytu, właściwa karma oraz kontakt psychiczny.

W Polsce od 2005 r. ponownie zaczyna rosnąć liczba gospodarstw stosujących ten rodzaj rolnictwa. Zgodnie z jego założeniami podstawową rolę w utrzymaniu żyzności gleby odgrywają kompost oraz preparaty biodynamiczne, które produkowane są w gospodarstwach tego typu. Produkcja ta ma jednak niszowy charakter ze względu na bardzo skomplikowane procedury i bardzo wysokie koszty produkcji, a co za tym idzie – kosztowne produkty.

O wydarzeniu

Cele konferencji, która została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego w Polsce, to przypomnienie historii tego ruchu oraz dyskusja nt. przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski objął wydarzenie patronatem honorowym.

Źródło: MRiRW

Zdjęcie: pexels