Polsko-duńskie rozmowy o współpracy w sektorze rolnym

Podziel się tym wpisem:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 29 stycznia 2024 r. dyrektor generalny MRiRW Bogusław Wijatyk przyjął ambasadora Królestwa Danii w Polsce Ole Tofta. Spotkanie poświęcone było współpracy polsko-duńskiej w dziedzinie rolnictwa oraz omówieniu udziału przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wizycie duńskiej Pary Królewskiej w Polsce.

Dyrektor generalny B. Wijatyk podziękował za dotychczasową dobrą współpracę polsko-duńską w obszarze rolnictwa, zwłaszcza dotyczącą biogazu, biomasy i energii odnawialnej. Podkreślił, że potencjał duńskiego rolnictwa stwarza wiele okazji do wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń. Jedność i współpraca na forum UE

Ważnym wymiarem współpracy między naszymi krajami będzie proces akcesji nowych państw członkowskich, w tym Ukrainy, do Unii Europejskiej. Polska i Dania są zgodne, że otwarcie UE na Ukrainę może być szansą i inwestycją, ale konieczna jest strategiczna refleksja na forum UE nad przyszłymi krótko- i długoterminowymi rozwiązaniami, które pomogą unijnemu rolnictwu dostosować się do funkcjonowania w warunkach, jakie przyniesie to rozszerzenie.

W kontekście 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą będziemy obchodzić w tym roku, dyrektor generalny B. Wijatyk podkreślił bardzo pozytywny bilans obecności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w UE.

– Dzięki funduszom i instrumentom z UE nastąpiła ogromna transformacja naszego sektora rolnego, dzięki której nasze rolnictwo jest wysokorozwinięte i nowoczesne – zaznaczył dyrektor B. Wijatyk.

Ambasador Ole Toft oraz dyrektor generalny Bogusław Wijatyk potwierdzili zgodnie, że aktualne wyzwania i problemy utwierdzają nas w przekonaniu, jak bardzo ważna jest jedność i współpraca w ramach Unii Europejskiej i NATO, którą Polska i Dania chcą rozwijać i pogłębiać. (PAP)

Źródło: https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mrirw-polsko-dunskie-rozmowy-o-wspolpracy-w-sektorze-rolnym-komunikat

Zdjęcie: pixabay