Nowa instytucja pobudzi rozwój ekosystemu sztucznej inteligencji w Polsce i CEE

Podziel się tym wpisem:

– AI Chamber (Izba AI) to nowo powstała instytucja zrzeszająca już kilkadziesiąt startupów, firm, organizacji i NGO AI w Polsce, a docelowo w całym regionie CEE. Organizacja będzie m.in. wspierać odpowiedzialny rozwój AI, pomagać we wdrażaniu rozwiązań AI w biznesie i reprezentować interesy członków w dialogu z instytucjami. Jednym z pierwszych zadań AI Chamber będzie wypracowanie wspólnego stanowiska członków wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act i publikacja raportu z badania MŚP w kilku krajach europejskich.


– Według analiz do 2025 r. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniosą wartość biznesową szacowaną na 4,4 bln dolarów. Do tego 80% liderów biznesowych spodziewa się transformacji swojej firmy i branży w wyniku wdrożenia generatywnej AI w ciągu najbliższych 3 lat, a 7 na 10 dostrzega potrzebę zacieśnienia globalnej współpracy w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju systemów bazujących na AI.

W Warszawie odbyła się inauguracja AI Chamber (Izby AI), nowo powstałej instytucji zrzeszającej startupy, firmy, organizacje i NGO AI w Polsce, a docelowo w całym regionie CEE. Za główny cel izba obrała propagowanie odpowiedzialnego rozwoju AI w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez różnorodne działania – od badań rynku CEE poprzez pomoc we wdrażaniu rozwiązań AI w różnych obszarach gospodarki po budowanie platformy dla ekspertów do dialogu i wspólnego dzielenia się doświadczeniami. Założycielem instytucji jest Tomasz Snażyk, obecnie również prezes Fundacji Startup Poland.

AI Chamber, skupiając się na oddziaływaniu społecznym, będzie odgrywać rolę lidera myśli promującego i wspierającego działania związane z rozwojem AI, a także zachęcającego do wdrażania i promowania AI w projektach organizacji pozarządowych. Izba planuje także skoncentrować swoje wysiłki na budowaniu ekosystemu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem prywatnym. Instytucja będzie reprezentować interesy członków w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unią Europejską oraz organizacjami pozarządowymi na całym świecie. AI Chamber będzie stawiać nacisk na etyczne wykorzystanie i wdrażanie sztucznej inteligencji, regularnie pojawiające się w debacie publicznej. W planach instytucji jest m.in. współpraca ekspertów w opracowaniu standardów etycznych i najlepszych praktyk w dziedzinie AI, mających bezpośredni wpływ na budowę zaufania społecznego do technologii sztucznej inteligencji.

„Będziemy monitorować procesy legislacyjne i brać udział w konsultacjach, tak aby mieć realny wpływ na kształt prawa. Tym samym chcemy reprezentować interesy polskich firm, które w każdej chwili mogą się do nas zwrócić z propozycją zmian w przepisach i przekazania postulatów odpowiednim instytucjom. Priorytetem jest dla nas wypracowanie wspólnego stanowiska członków wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act” – zaznacza Tomasz Snażyk, założyciel i prezes zarządu AI Chamber.

AI Chamber łączy siły innowatorów

Autorzy badania „Unlocking the power of AI” z Deloitte szacują, że do 2025 r. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniosą wartość biznesową o wartości 4,4 biliona dolarów [1]. Według raportu „The State of Generative AI in the Enterprise” przeprowadzonego na ponad 2800 światowych firm już prawie 80% liderów biznesowych spodziewa się transformacji swojej firmy i branży w wyniku wdrożenia generatywnej AI w ciągu najbliższych 3 lat. Aż 78% ankietowanych dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji. Co więcej, 72% badanych dostrzega też potrzebę zacieśnienia globalnej współpracy w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju wszystkich systemów i technologii opartych na sztucznej inteligencji [2].

„Uważnie obserwujemy sytuację i wiemy, że to kluczowy moment na >>połączenie sił<< polskich firm i NGO w ramach organizacji takiej jak AI Chamber. Pragniemy znaleźć swoje miejsce na rynku i oddolnie wspierać, zrzeszać, edukować i rozwijać ekosystem AI w Polsce i CEE. Chcemy mieć swój wkład w proaktywne działania w kontekście rozwoju AI w ramach krajowej gospodarki cyfrowej i z perspektywy strategicznych decyzji rynkowych” – komentuje prezes AI Chamber.

„Najbliższe lata będą kluczowe dla rozwoju technologii AI w Europie i w Polsce. Przed nami wdrożenie AI Act, ale też innych elementów europejskiej strategii, takich jak program AI Factories. Także w Polsce potrzebujemy merytorycznej dyskusji nad polską strategią AI – zarówno jako sektora gospodarki, ale też technologii służących społeczeństwu. AI Chamber będzie ważnym głosem w tych dyskusjach. Kibicuję też pracom nad polskimi modelami AI, opartymi na zasadach otwartości, interesu publicznego i współpracy technologicznej. Mam nadzieję, że członkowie instytucji będą współtworzyć ten ekosystem” – komentuje Alek Tarkowski, dyrektor fundacji Open Future i wieloletni dyrektor Centrum Cyfrowego.

Badanie Izby AI wśród MŚP

Z badań zleconych przez AI Chamber a przeprowadzonych na MŚP w czterech krajach (Polska, Estonia, Czechy, Rumunia) wynika, że prawie 60% firm, które wykorzystują AI, zaczęło korzystać z tych technologii w ciągu ostatnich dwóch lat, a ponad 40% firm przewiduje pozytywne skutki finansowe będące rezultatem wdrożenia rozwiązań AI, takie jak wzrost przychodów i redukcja kosztów.

„Dla wielu podmiotów poważnym zmartwieniem jest zastępowanie pracowników sztuczną inteligencją. Priorytetem powinna być edukacja w zrozumieniu rozwojowego charakteru AI. AI powinna wspierać pracowników, zwiększać ich efektywność i produktywność pracy, a nie być sposobem eliminacji kosztów. Dlatego też Izba będzie wspierać budowę piaskownic regulacyjnych na szczeblu krajowym (wskazanych przez AI Act) oraz działania wyrównujące szanse małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zasobów niezbędnych do implementacji AI” – podkreśla Tomasz Snażyk i zapowiada publikację pełnego raportu z badań.

W debacie eksperckiej, inaugurującej działalność Izby AI, udział wzięli: Alek Tarkowski, Wiktoria Wójcik z Instreamly, Magdalena Jabłońska z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz Łukasz Węgrzyn, partner w kancelarii Osborne Clarke Polska.

W najbliższych miesiącach izba – pod marką AI Chamber – planuje rozwijać się w kolejnych krajach CEE. W planach ma m.in. zorganizowanie międzynarodowego okrągłego stołu, poświęconego kluczowym wnioskom z raportu i poszukiwaniu rozwiązań – w stolicy jednego z krajów CEE zaangażowanego w badania, a także publikacje raportów nt. edutechu, medtechu i zarządzania sztuczną inteligencją. Premiera pierwszego z nich – o wykorzystaniu narzędzi AI w małych i średnich przedsiębiorstwach w Czechach, Polsce, Estonii i Rumunii – na przełomie maja i czerwca.

Strona Izby AI: www.aichamber.eu

Źródło: PAP

Źródło: freepik