Taksonomia UE: Odzyskiwanie energii z odpadów nieklasyfikowane jako działanie zrównoważone

Podziel się tym wpisem:
W projekcie aktu delegowanego do dyrektywy Taksonomii UE, opublikowanym 5 kwietnia br.

Komisja Europejska wykluczyła spalanie odpadów w celu pozyskania energii i ciepła jako aktywność zrównoważoną, zgodną z gospodarką obiegu zamkniętego – jednym z 6 celów Taksonomii.[1] W konsekwencji, spalarnie odpadów nie będą uznawane za inwestycje zrównoważone zgodnie z standardami unijnymi dotyczącymi zrównoważonego finansowania, takimi jak Standard Zielonych Obligacji UE (EU GBS), co oznacza, że nie będą mogły być finansowane czy refinansowane z użyciem zielonych instrumentów finansowych.

W projekcie aktu delegowanego nie uznano również pozyskiwania energii i ciepła z odpadów jako formę recyklingu i innych form odzysku. W załączniku II projektu aktu delegowanego wykazano kryteria selekcji dla zarządzania odpadami niebezpiecznymi, w ramach których wykluczono spalanie odpadów nieorganicznych jako aktywność zgodną z Taksonomicznym sposobem ich przetwarzania.[2]

Mimo to, w artykule 14 projektu znalazł się zapis o recyklingu z produktów spalania odpadów innych niż te klasyfikowane jako niebezpieczne.[3] Oznacza to, że materiały nadające się do ponownego wprowadzenia do gospodarki obiegowej, takie jak metale i sole nieorganiczne, mogą być poddawane recyklingowi z produktów spalania, zwłaszcza z popiołów dennych pochodzących ze spalania odpadów innych niż niebezpieczne. W tym kontekście należy rozważyć włączenie tej działalności w zakresie recyklingu oraz związanych z nią technicznych kryteriów screeningu do taksonomii na następnym etapie rozwoju.

Projekt ten jest nadal w trakcie zmian, a okres nadsyłania opinii w ramach procesu konsultacji publicznych zakończy się 3 maja br. o północy czasu brukselskiego.

____________________________________________

[1] European Commission, Secretariat-General (2023) COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council  (…) Accessed at: Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa (europa.eu)

[2] European Commission, Secretariat-General (2023) ANNEX to the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council (…). Accessed at: Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa (europa.eu)

[3] Ibidem (2023)