Raport: Znaczenie czynników ESG w decyzjach inwestycyjnych na podstawie studium przypadku indeksu giełdowego RESPECT