Polski biznes skupia się na lokalnych wyzwaniach środowiskowych

Podziel się tym wpisem:

Aż 79% polskich przedsiębiorców ma świadomość, że w najbliższych latach działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu. Według badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – do trzech największych wyzwań w tym obszarze rodzime organizacje zaliczają problem zanieczyszczenia plastikiem (49%), smogu (46%) i zanieczyszczeń odpadami (40%). Równocześnie jedynie 31% ankietowanych wymienia kwestię globalnego ocieplenia i zmian klimatu, co wskazuje na znaczący rozdźwięk pomiędzy międzynarodowymi wyzwaniami, a lokalnymi realiami. Znajduje to potwierdzenie w działaniach podejmowanych przez polskie firmy. Najwięcej przedsiębiorstw ( 91%) angażuje się w recycling , 83% w korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a 80% w ograniczanie ilości odpadów. Jedynie 60% deklaruje działania mające na celu ograniczenie śladu węglowego. 

Jak wynika z badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony ­– 79% polskich przedsiębiorstw ma świadomość, że działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu w ich branży w przeciągu 3-5 lat, a 66% uważa, że są one strategiczne dla ich sektora. Mimo to, aż 18% organizacji nie planuje podjęcia żadnych kroków w zakresie ograniczenia śladu węglowego. Wskazuje to na znaczącą rozbieżność pomiędzy pro-środowiskowymi aktywnościami firm wynikającymi z ich działalności biznesowej, a próbą wyjścia poza schemat i podejmowaniem szerszych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Jednocześnie rodzime przedsiębiorstwa większą uwagę przekładają do lokalnych problemów. Doskonałym przykładem jest smog, który 46% ankietowanych wskazuje jako największe wyzwanie środowiskowe. Równocześnie w przypadku organizacji o polskim kapitale ten odsetek wynosi 49%, a mieszanym lub zagranicznym – 38%. Zdecydowana większość jest również notowana na giełdzie (64%). Co więcej, w przypadku właśnie tej grupy aż 88% organizacji już wdrożyło odpowiednie rozwiązania.

Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważony? – zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników.

Źródło: https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/06/ey-polski-biznes-zrownowazony-rozwoj