Perspektywa dla Unii Rynków Kapitałowych

Podziel się tym wpisem:
28 kwietnia 2023 r. w Sztokholmie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami rządów Szwecji, Hiszpanii i Belgii – obecnej i nadchodzących Prezydencji UE. Na spotkaniu padły deklaracje odnośnie do kontynuowania działań na rzecz integracji europejskich rynków kapitałowych.

W dniu 23 marca 2023 r. Rada Europejska wezwała do pogłębienia Unii Rynków Kapitałowych i zakończenia prac legislacyjnych w tym obszarze, tak aby wesprzeć długoterminową konkurencyjność UE.

Strony spotkania odpowiedziały na to wezwanie zobowiązaniem do finalizacji tych inicjatyw tak szybko, jak to możliwe, tak aby były one gotowe przed końcem obecnej kadencji legislacyjnej.

Unia Rynków Kapitałowych została uruchomiona w 2015 r. w celu stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku kapitałowego w UE, który umożliwiłby inwestorom i firmom, dużym i małym, dostęp do pełnego zakresu usług i produktów finansowych, niezależnie od miejsca ich siedziby.

W komunikacie czytamy o zakończeniu „niemal wszystkich działań określone w planie działania CMU 2020”, co ma zostać przedstawione w ramach 7 inicjatyw, które są obecnie przedmiotem negocjacji przez ustawodawców. Dalej KE informuje, że „prace te muszą zostać sfinalizowane przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.”

KE nakreśla też, że ostatnie wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, kryzys klimatyczno-energetyczny, narastające napięcia geopolityczne i zmieniające się otoczenie gospodarcze – zwiększyły pilność i konieczność rozwoju europejskiej unii rynków kapitałowych. Jest to – wg stron spotkania – warunek sine qua non długoterminowej konkurencyjności europejskich rynków kapitałowych na poziomie globalnym. Potrzebny jest bowiem szeroki wachlarz dostępnego finansowania, w szczególności dla MŚP (zwłaszcza działających w obszarach strategicznych, takich jak sektor przemysłowym czy „zielonych” technologii). 

Jednym z działań licujących z powyższym było wyznaczone jak punkt 5. w ramach planu pn. 2020 CMU Action Plan, ustanowienie tzw. systemu skierowań dla MŚP, które uzyskały odmowę udzielenia pożyczki czy kredytu od instytucji bankowej. W ramach takiego systemu MŚP miałyby być – przez banki odmawiające udzielenia płynności – kierowane do alternatywnych dostawców finansowania, odpowiadających ich potrzebom, tak aby firmy z ww. sektora miały większy wachlarz możliwości uzyskania finansowania. Od 12 marca do 30 kwietnia 2020 miejsce miał proces przesyłania uwag w ramach konsultacji publicznych dot. utworzenia takiego systemu.

7. Lipca 2022 r. KE opublikowała wyniki raportu, który zaczerpnął z wyników konsultacji, w ramach którego przedstawione zostały różne możliwości prawne stworzenia takiego systemu skierowań. W raporcie stwierdzono, że zawarcie takiego systemu w ramach ESAP (European Single Access Point), jako narzędziu uzyskiwania informacji, byłoby najbardziej obiecującym rozwiązaniem. Obecnie Przed podjęciem wiążących decyzji w tym kierunku, Komisja Europejska oczekuje na wyniki negocjacji międzyinstytucjonalnych ws. ESAP, które rozpoczęły się 15. lutego, po zatwierdzeniu przez PE decyzji komitetu ECON o ich rozpoczęciu.

Zarys takiego rozwiązania dot. dostępu do informacji o finansowaniu miałby być również zawarty w ramach 3. zapowiadanych propozycji legislacyjnych, które Komisja przedstawi w ciągu nadchodzących tygodni. W zapowiedzi brak jednak informacji na temat dalszego rozwoju inicjatywy SME IPO Fund.

Link do komunikatu prasowego: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_2482