Finansowanie sektora rolno-spożywczego przez sektor bankowy [RAPORT]

Podziel się tym wpisem:

Sektor rolno-spożywczy stanowi zespół powiązanych ze sobą podmiotów, których kluczowym zadaniem jest dostarczanie jak najlepszej jakości żywności dla konsumentów. Sektor ten obejmuje gospodarstwa rolne, przemysł spożywczy (przetwórstwo), przedsiębiorców odpowiedzialnych za środki produkcji i usługi, oraz szeroko pojęty handel produktami żywnościowymi (w tym skup surowców rolnych). Tak duże zróżnicowanie podmiotów w połączeniu ze strategicznym znaczeniem sektora oraz podwyższonym ryzykiem związanym między innymi z wahaniami podaży surowców, a także znacznym wpływem czynników pogodowych, wymaga specyficznego podejścia do sektora. Obecnie to specyficzne podejście jest uzasadnione przez szereg wyzwań, przed jakimi stoi sektor rolno-spożywczy na świecie i w Polsce.

Oczekuje się, że do 2050 r. światowa populacja podwoi się, a za ten wynik odpowiedzialne będą przede wszystkim kraje rozwijające się. Jednocześnie do 2050 r. 70% światowej populacji zamieszkiwać będzie w miastach (obecnie jest to ponad 50%). Te trendy wskazują, że zapotrzebowanie na żywność będzie rosło. Jednocześnie sektor musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, a także dynamicznym rozwojem technologicznym. Dodatkowo coraz mocniej promowane wykorzystanie biopaliw (stanowiące kolejne źródło popytu), co wpływać będzie na ostateczny obraz branży. Aby więc sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest budowanie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora rolno-spożywczego, co powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych.