Naukowcy badają wykorzystanie magazynów grawitacyjnych do gromadzenia energii odnawialnej

Podziel się tym wpisem:

Naukowcy z kilku uczelni badają, czy do gromadzenia energii z odnawialnych źródeł można wykorzystać magazyny grawitacyjne. W ramach projektu powstanie pilotażowo małoskalowy magazyn energii, który posłuży do weryfikacji i demonstracji proponowanej technologii.

Projekt GrEnMine – Gravitational Energy storage in the post-Mine areas” jest finansowany w ramach europejskiego programu RFCS – Research Fund for Coal&Steel. To pierwszy międzynarodowy projekt badawczy w ramach tego programu, realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Wrocławska. Kierownikiem zespołu badawczego na tej uczelni jest prof. Przemysław Moczko z Wydziału Mechanicznego – poinformowała uczelnia w komunikacie.

Odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Rosnące znaczenie tych źródeł w produkcji energii elektrycznej pociąga jednak za sobą konieczność opracowania nowych sposobów związanych z magazynowaniem energii.

„To jedno z najważniejszych wyzwań w systemach wytwarzania energii, które składają się z wielu różnych technologii. Coraz większy udział w miksie energetycznym energii odnawialnej, czyli w tym przypadku głównie wiatrowej czy fotowoltaicznej, utrudnia stabilną pracę systemów elektroenergetycznych, ze względu na częste niedobory lub nadwyżki energii” – powiedział cytowany w komunikacie. prof. Moczko.

Dodał, że z tego względu następuje dynamiczny rozwój różnych technologii magazynowania energii, które zapewnią bezpieczną eksploatację niskoemisyjnych systemów wytwarzania i dystrybucji energii i jedną z nich są właśnie magazyny grawitacyjne.

Fot. materiały prasowe Politechnika Wrocławska
Fot. materiały prasowe Politechnika Wrocławska

Jak podano, magazyn energii tego typu to urządzenie wykorzystujące energię potencjalną dużych mas, np. w postaci bloków betonowych. W jednym z istniejących już pomysłów urządzenie to przypomina dźwig, podnoszący specjalne bloki na wysokość nawet 100 metrów.

„Zasada jego działania, w dużym skrócie, polega na tym, że gdy do sieci elektrycznej wpływa nadmiar energii, dźwig automatycznie podnosi bloki, czyli magazynuje energię, a gdy energia ma zostać oddana do sieci, to bloki zostają opuszczone. Elementem przetwarzającym zmagazynowaną energię potencjalną na prąd elektryczny jest zespół generatora z przemiennikiem częstotliwości” – napisano w komunikacie.

W ramach projektu „GrEnMine” naukowcy zaproponowali dwie technologie magazynowania energii RM-GES (szynowe) i CB-GES (przenośnikowe), które zostaną szczegółowo opracowane w trakcie jego realizacji. W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., powstanie także pilotażowo małoskalowy magazyn energii, który posłuży do weryfikacji i demonstracji proponowanej technologii.

„Chcemy także określić potencjał możliwości magazynowania energii na terenach pogórniczych i innych możliwych do wykorzystania miejscach w Polsce i Europie. Tym samym stworzymy nowe perspektywy i zaproponujemy innowacyjne sposoby zagospodarowania tych regionów związanych z produkcją energii konwencjonalnej” – wyjaśnił prof. Przemysław Moczko.

Oprócz Politechniki Wrocławskiej w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Four Point sp. z o.o., Lignitorichia Achladas S.A., Oltenia Energy Complex S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Technical University of Crete (Grecja), University of Petrosani (Rumunia), Brown Coal Research Institute (Czechy).

Fot. materiały prasowe Politechnika Wrocławska
Fot. materiały prasowe Politechnika Wrocławska

Całkowity budżet projektu to ponad 3,5 mln euro, z czego na badania na Politechnice Wrocławskiej przeznaczono 1 mln euro. Jego realizacja potrwa trzy lata.

Autor: Roman Skiba

Źródło: Nauka w Polsce