Planowany zakaz eksportu plastikowych odpadów do krajów spoza OECD

Podziel się tym wpisem:

Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, a przemieszczanie w ramach UE będzie znacząco ograniczone – informuje Prawo.pl.

Jak podaje serwis, obecnie odpady plastikowe, zwłaszcza tzw. trudne, czyli bardzo drobne lub silnie zanieczyszczone, są eksportowane poza Unię Europejską, do państw słabiej rozwiniętych gospodarczo. W ten sposób, jak wynika ze statystyk sprzed kilku lat, wyjeżdża z UE ponad 32 mln ton plastikowych resztek.

Właściwe zagospodarowanie takich odpadów jest potwierdzane na papierze, choć wcale nie ma pewności, że w jakikolwiek sposób zostały one zagospodarowane w kraju docelowym, a są też wątpliwości, czy w ogóle tam trafiły, a nie zostały np. zatopione w oceanie – podaje Prawo.pl.

„Wysyłanie obecnie odpadów trudnych do przetworzenia do krajów biedniejszych to hipokryzja. Cieszymy się w UE, że formalnie mamy dzięki temu wysokie poziomy recyklingu, a odpady trafiają w miejsca, w których nie powinny się znaleźć. Dlatego decyzja, że te odpady zostaną na europejskim rynku, jest jak najbardziej wskazana z punktu widzenia ochrony środowiska” – mówi, cytowany przez Prawo.pl, Piotr Szewczyk, prezes Rady RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

Dlatego, według informacji Prawo.pl, unijni parlamentarzyści zdecydowaną większością głosów poparli porozumienie z Radą, które ma do tego nie dopuścić, a jednocześnie przyczynić się do realizacji unijnych celów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Jak wynika z unijnej informacji, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, a przemieszczanie w ramach UE będzie znacząco ograniczone. Poprawiona ma być też w UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów, m.in. dzięki powstaniu elektronicznego, zdigitalizowanego centrum. Przepisy przewidują również powołanie grupy ds. egzekwowania prawa, mającej poprawić współpracę między krajami UE. Dzięki temu ma być łatwiej wykrywać nielegalne transporty odpadów i zapobiegać mu – przekonuje Prawo.pl.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/zakaz-wywozu-plastikowych-odpadow-do-biednych-krajow-bez-rop-nie-damy-rady,526966.html

Źródło: PAP