Biometan powinien być wtłaczany do sieci dystrybucyjnej – PSG na Kongresie Biometanu

Podziel się tym wpisem:

W dniach 21-22 maja dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej Urszula Zając reprezentowała PSG na 7. Kongresie Biometanu w Poznaniu. W trakcie prelekcji wskazała działania podjęte przez spółkę w zakresie decentralizacji sieci dystrybucyjnej.

Omawiane tematy dotyczyły:

  • chłonności sieci w podziale na konkretne gminy,
  • mocy biogazowni w ramach złożonych wniosków lub zapytań o przyłączenie do sieci,
  • potencjalnych odbiorców zawodowych,
  • obszarów gotowych na budowę biogazowni, tak aby potencjalni inwestorzy mogli uwzględnić je w swoich analizach.

– Naszym zdaniem biometan powinien być wtłaczany do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Zazielenienie sieci jest bowiem bardzo oczekiwane przez naszych odbiorców zawodowych, dla których biometan jest szansą na utrzymanie konkurencyjności. Ważne jest to, aby na sektor biogazowy patrzeć nie tylko przez pryzmat wytwarzania energii i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również w kontekście zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, które mogą stanowić najlepszy substrat dla biometanowni – powiedziała Urszula Zając.

Źródło, zdjęcie: PSG