Rząd określi w rozporządzeniu perspektywę wsparcia wytwórców OZE do 2027 roku

Podziel się tym wpisem:

„Wydanie niniejszego rozporządzenia umożliwia przeprowadzenie aukcji OZE w latach 2022-2027, tworząc długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE w ramach mechanizmu aukcyjnego, dzięki czemu kontynuowany będzie trend wzrostowy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii” – napisano.

KPRM podał, że wskazane w rozporządzeniu, możliwe do zakontraktowania maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, lecz jednocześnie będą mogły ulec zwiększeniu za sprawą aktualizacji, uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

„Dotychczas wskaźniki te były publikowane corocznie, co mogło wzbudzać niepewność po stronie inwestorów. Przyjęte rozwiązanie stanowić będzie natomiast niezwykle istotną informację rynkową co do dalszego kierunku rozwoju wielkoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce. Ustalenie długoterminowego harmonogramu wsparcia jest niezbędne z punktu widzenia inwestorów planujących w najbliższych latach partycypację w systemie aukcyjnym, gdyż w przypadku braku powodzenia, ukazuje on możliwość ewentualnej realizacji projektów w kolejnych latach kalendarzowych, tworząc bezpieczną perspektywę inwestycyjną” – napisano.

„Uwzględnienie w rozporządzeniu maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2027 umożliwi powstanie i funkcjonowanie nowych instalacji OZE, przyczyniając się do wypełnienia zobowiązań wspólnotowych, określonych na rok 2030 oraz własnych celów w zakresie energetyki odnawialnej” – dodano.

Źródło: https://biznes.pap.pl/