Nowy system magazynowania energii w akumulatorach wzmocni potencjał sieci energetycznych

Podziel się tym wpisem:

Firma Merus Power podpisała umowę ze spółką typu joint venture ustanowioną przez Skip Wind 5 Oy, fińską spółkę holdingową Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF), i Lappeenrannan Energia Oy, fińskie komunalne przedsiębiorstwo energetyczne, dotyczącą dostawy dużego systemu magazynowania energii w akumulatorach (ang. battery energy storage system – BESS). 38-megawatowy i ponad 40-megawatogodzinny system magazynowania energii wzmocni potencjał fińskiej sieci energetycznej. Projekt ma zostać ukończony do wiosny 2025 roku i będzie zlokalizowany w Lappeenranta, w pobliżu elektrowni Mertaniemi.

Dostarczony przez Merus Power system magazynowania energii w akumulatorach stanowi kompletny pakiet, który zostanie uruchomiony i przetestowany zgodnie z wytycznymi dla testów zatwierdzających fińskiego operatora systemu przesyłowego Fingrid w zakresie magazynowania energii. Udział Merus Power w inwestycji wynosi około 15 milionów euro. Całkowita inwestycja obejmuje dodatkowo lokalną infrastrukturę i długoterminową umowę serwisową, z uwzględnieniem zaangażowania Ardian i Lappeenrannan Energia w rozwój infrastruktury energetycznej w krajach nordyckich. Projekt jest finansowany przez Ardian, wiodący na świecie prywatny dom inwestycyjny, za pośrednictwem funduszu Ardian Clean Energy Evergreen Fund.

Centralną funkcją systemu magazynowania energii jest udział w rynkach rezerwy częstotliwości Fingrid, a tym samym wniesienie wkładu w równoważoną produkcję i zużycie w obrębie sieci energetycznej. „Firma Merus Power zdobyła rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie rynków energii elektrycznej, inteligentnej elektroniki oraz rozpoznawania i zaspokajania potrzeb naszych klientów. Zawarta umowa odzwierciedla sukces naszej strategii i pozycji w branży” – powiedział Kari Tuomala, dyrektor generalny Merus Power.

„Inwestycja w nowy system magazynowania energii w akumulatorach, która jest pierwszą inwestycją w ramach funduszu Ardian, stanowi istotny element naszej strategii realizowanej w Finlandii. Dostrzegliśmy możliwość skalowania fińskiej mocy wiatrowej i połączenia technologii magazynowania energii w akumulatorach w celu stworzenia zrównoważonego i wydajnego systemu energetycznego. Dzięki silnej pozycji i sieci współpracy w krajach skandynawskich oraz doświadczeniu w finansowaniu i obsłudze długoterminowych projektów z zakresu OZE, Ardian posiada potencjał do tego, by w skuteczny sposób wykorzystać tę nową szansę rynkową” – powiedział Benjamin Kennedy, dyrektor zarządzający ds. infrastruktury odnawialnych źródeł energii w Ardian.

Ardian realizuje inwestycje w krajach nordyckich za pośrednictwem swojego partnera operacyjnego eNordic Oy – nordyckiej platformy inwestowania w energię odnawialną.

„Naszym celem jest przywództwo w procesie transformacji nordyckiego systemu energetycznego w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wybraliśmy firmę Merus Power na regionalnego wykonawcę odpowiedzialnego za magazynowanie energii w akumulatorach ze względu na jej doświadczenie i potwierdzone możliwości w tym sektorze” – powiedział Eero Auranne, dyrektor generalny eNordic Oy.

Utrzymanie równowagi między produkcją a zużyciem energii elektrycznej jest coraz bardziej istotne, ponieważ odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, są coraz częściej stosowane w obszarze produkcji energii. Umożliwiający szybkie reagowanie na zapotrzebowanie magazyn energii jest w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie bilansowania sieci energetycznej z milisekundową precyzją, co jest niezbędne dla utrzymania stabilności nowoczesnej sieci elektrycznej.

„Pakiet umowny obejmuje nie tylko system magazynowania energii wyprodukowany w Finlandii, ale także długoterminową umowę serwisową i eksploatacyjną, która zapewnia wysoką dostępność magazynu energii w długiej perspektywie czasowej. Dzięki umowie serwisowej i eksploatacyjnej, wraz z powiązanym zdalnym sterowaniem i usługą w chmurze, możemy zaoferować naszym klientom jeszcze większą niezawodność operacyjną oraz wystarczające środki konserwacji i monitorowania, aby zapewnić długowieczność inwestycji” – powiedział Markus Ovaskainen, dyrektor ds. sprzedaży w Merus Power.

Informacje o Merus Power

Merus Power to firma technologiczna, która umożliwia budowanie zrównoważonej przyszłości, wydajnej pod względem energetycznym. Projektuje i tworzy innowacyjne rozwiązania elektrotechniczne, takie jak magazyny energii, rozwiązania w zakresie jakości dostaw energii oraz usługi odpowiadające na zapotrzebowanie na energię odnawialną i potrzeby przemysłowe. Dzięki skalowalnej technologii umożliwia zwiększanie ilości energii odnawialnej w sieciach elektrycznych i poprawia wydajność energetyczną społeczeństwa. Jest krajowym innowacyjnym specjalistą w dziedzinie inżynierii elektrycznej. Prowadzi też działalność na globalnych i szybko rozwijających się rynkach. Pracownicy firmy reprezentują uznaną na całym świecie specjalistyczną wiedzę inżynieryjną. Obroty Merus Power w 2023 roku wyniosły 29,0 mln euro, a symbol giełdowy firmy na Nasdaq First North Growth Market Finland to MERUS www.meruspower.com.

ARDIAN

Ardian jest wiodącym na świecie prywatnym domem inwestycyjnym, zarządzającym aktywami o wartości 160 mld dolarów w imieniu ponad 1560 klientów na całym świecie. Rozległe doświadczenie firmy, obejmujące Private Equity, Real Assets i Credit, pozwala oferować szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych i elastycznie reagować na zróżnicowane potrzeby naszych klientów. Dzięki Ardian Customized Solutions tworzone są portfele na zamówienie, które pozwalają klientom instytucjonalnym ustalić dokładną kombinację wymaganych aktywów i uzyskać dostęp do funduszy zarządzanych przez wiodących sponsorów zewnętrznych. Private Wealth Solutions oferuje dedykowane usługi i rozwiązania w zakresie dostępu dla prywatnych banków, firm rodzinnych i prywatnych inwestorów instytucjonalnych na całym świecie. Główną grupę akcjonariuszy Ardian tworzą jej pracownicy, dlatego firma kładzie duży nacisk na rozwój pracowników i wspiera kulturę współpracy opartej na zbiorowej inteligencji. Zatrudnia ponad 1050 pracowników w 19 oddziałach w Europie, obu Amerykach, Azji i na Bliskim Wschodzie, którzy są mocno zaangażowani w zasady odpowiedzialnego inwestowania i są zdeterminowani, aby uczynić finanse siłą napędową dobrobytu społecznego. Celem firmy jest osiąganie doskonałych wyników inwestycyjnych w połączeniu z zachowaniem wysokich standardów etycznych i odpowiedzialności społecznej. Ardian inwestuje we wszystko, co ma, w budowanie firm, które przetrwają. ardian.com

ENORDIC

eNordic to pierwsza skandynawska platforma zrównoważonej energii, utworzona w ramach partnerstwa pomiędzy Ardian, wiodącym na świecie prywatnym domem inwestycyjnym, a czołowymi krajowymi menedżerami branżowymi. Dzięki lokalnemu, odpowiedzialnemu i elastycznemu podejściu inwestycyjnemu, eNordic umożliwia transformację sektora energetycznego poprzez długoterminowe partnerstwa z podmiotami, które rozwijają lub obsługują projekty zrównoważonej energii w krajach nordyckich. eNordic inwestuje w możliwości związane z energią wiatrową, biomasą, energią wodną i ciepłownictwem, a także w tradycyjne aktywa energetyczne, które szczególnie nadają się do zrównoważonego przekształcania lub zarządzania. eNordic ma siedzibę w Szwecji i Finlandii, a jej lokalne zespoły funkcjonują w całym regionie nordyckim. enordic.fi

Źródło informacji: PR Newswire, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/wiadomosc-z-pierwszej-reki-merus-power-otrzymala-od-enordic-i-lappeenrannan

Zdjęcie: freepik